facebook  twitter

SEVstrani mladi

SEVstrani mladi (2)

Predstavnici ADP-Zida Ana Bulatović i Vukašin Rakočević su 03. decembra 2020. godine posjetili JU Gimnaziju na Cetinju i govorili su o raznim projektima i aktivnostima koje planiraju da realizuju.

Projekat „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ se realizuje u oblasti društvene brige o mladima, a doprinosi realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o mladima i Strategijom za mlade 2017-2021.