facebook  twitter

Najava javnog skupa o pravu na vodu, Cetinje, petak 14. jun

12 jun 2019
56 puta

ADP-Zid i Aktivna Zona će u petak 14. juna organizovati javni skup na temu „Da li gubimo pravo na vodu ako u perspektivi privatizujemo ovaj resurs?“, koja će se održati u Biznis Inkubatoru.

Na skupu će bili prisutni predstavnici lokalnih službi iz oblasti vodoprivrede, predstavnici vodovoda, partija, civilnog sektora i zainteresovani građani. Skup će obuhvatila sve aspekte kampanje; da se voda zaštiti i garantuje pravo na vodu, spriječi privatizacija vodovoda, odgovornije i savjesnije upravlja vodnim resursima i zaštite vodni resursi od daljeg zagađenja.

Na skupu će biti predstavljena Rezolucija o zaštiti prava na vodu, koju ADP-Zid planira da stavi na dnevne redove skupština opština u Cetinju, Podgorici i primorskim opštinama. Ova rezolucija obavezuje opštine da ne dozvole privatizaciju vodovoda, da se odgovornije i savjesnije upravlja vodovodima, da se ljudsko pravo na vodu ne smije ugroziri i da se javnost što više upozna s važnošću ove teme. Rezolucija će biti prvi korak ka konstitucionalizaciji prava na vodu.

Skup je otvorenog tipa i svi su dobrodošli!