facebook  twitter

Kakva treba da bude voda za piće?

30 jan 2019
690 puta

Da bu vida bila adekvatna za ljudsku upotrebu, ona mora biti dovoljna, sigurna, prihvatljiva, fizički pristupačna i lako dostupna, kao i priuštiva. 

Dovoljna. Snabdjevanje vodom za svaku osobu mora biti dovoljno i kontinuirano za ličnu i kućnu upotrebu. Ove primjene obično uključuju piće, ličnu higijenu, pranje odjeće, pripremu hrane, ličnu i kućnu higijenu. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (VHO), potrebno je između 50 i 100 litara vode po osobi dnevno kako bi se osiguralo da se zadovolji većina osnovnih potreba i da se javi malo zdravstvenih problema. Procjene su, međutim, da u razvijenim zemljama se troši između 150-200 litara po osobi svakog dana.

 

Sigurna. Voda koja je potrebna za svaku ličnu ili kućnu upotrebu mora biti sigurna, stoga slobodna od mikroorganizama, hemijskih supstanci i radioloških opasnosti koje predstavljaju prijetnju zdravlju osobe. Mjere sigurnosti pitke vode obično se definiraju nacionalnim i / ili lokalnim standardima za kvalitet pitke vode. Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (VHO) o kvalitetu vode za piće pružaju osnovu za razvoj nacionalnih standarda koji će, ako se pravilno provedu, osigurati sigurnost vode za piće.

 

Prihvatljiva. Voda treba da bude prihvatljive boje, mirisa i ukusa za svaku ličnu ili kućnu upotrebu. [...] Svi vodni objekti i usluge moraju biti kulturno prikladni i osjetljivi na zahtjeve roda, životnog ciklusa i privatnosti.

 

Fizički pristupačna. Svako ima pravo na vodovodnu i sanitarnu službu koja jefizički dostupna unutar, ili u neposrednoj blizini domaćinstva, obrazovne ustanove, radnog mjesta ili zdravstvene ustanove. Prema VHO, izvor vode mora biti unutar 1000 metara od kuće, a vrijeme prikupljanja ne bi trebalo da prelazi 30 minuta.

 

Priuštiva. Voda i vodni objekti i usluge moraju biti pristupačni za sve. Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predlaže da troškovi vode ne prelaze 3% prihoda domaćinstva.

 

 

Više u ovih kategoriji... Voda - resurs koji život znači »