facebook  twitter

Voda - resurs koji život znači

30 jan 2019
746 puta

Zemlje, male i velike, razvijene i u razvoju, imaju probleme vezane za kvalitet, količinu, dostupnost i pristup vodi. Ovim problemima su potrebna neposredna i efikasna rješenja zbog kritičnog značaja vode za ljudsko zdravlje, život i dostojanstvo. Nedostatak vode može dovesti do smrti od dehidracije, kao i drugih ozbiljnih bolesti i rizika, uključujući dijareju, arsenizu, fluorozu, šistosomiozu, helmintiju, malariju, legionelozu, trahom ali i koleru, tifus, dizenteriju i razne druge bolesti. Žene, djeca, manjinske grupe, domorodaćki narodi, izbjeglice i zatvorenici su najugroženije grupe kada se radi o pravu na vodu.

Neki interesantni podaci i procjene:

- U 2015. godini, 71% svjetske populacije (5,2 milijarde ljudi) je imalo pristup vodi za piće kojom se dobro i sigurno upravlja, tj. pristup vodi se nalazi u sklopu domaćinstva, dostupna je u svakom trenutku, i nije kontaminirana;

- 89% svjetske populacije (6,5 milijardi ljudi) je imalo pristup barem osnovnoj usluzi. Osnovna usluga je poboljšan izvor vode za piće do kojeg ne treba više od 30 minuta za oba pravca;

-844 miliona ljudi nema ni osnovnu uslugu pitke vode, uključujući 159 miliona ljudi koji zavise od površinskih voda;

-Na globalnom nivou, najmanje 2 milijarde ljudi koristi izvor pitke vode kontaminiran fekalijama;

-U zemljama sa niskim i srednjim dohocima, 38% zdravstvenih ustanova nema poboljšan izvor vode, 19% nema poboljšane sanitacije, a 35% nedostaje voda i sapun za pranje ruku.

Generalna skupština UN je 2010. godine izričito priznala ljudsko pravo na vodu i sanitaciju. Svako ima pravo na dovoljnu, kontinuiranu, sigurnu, prihvatljivu, fizički pristupačnu i vodu za ličnu i kućnu upotrebu.

Cilj Milenijumskog održivog razvoja Cilj 6.1 poziva na univerzalan i ravnopravan pristup sigurnoj i pristupačnoj vodi za piće. Cilj je praćen indikatorom „bezbjedno upravljanih usluga za pitku vodu“ - pitkom vodom iz poboljšanog izvora vode koji se nalazi u sklopu domaćinstva, dostupnim kada je to potrebno, i bez fekalnih i prioritetnih hemijskih kontaminacija. Odsutne, neadekvatne ili loše upravljane usluge za vodu i sanitarne usluge izlažu pojedince zdravstvenim rizicima koji se mogu spriječiti. Ovo je naročito slučaj u zdravstvenim ustanovama u kojima su i pacijenti i osoblje izloženi dodatnom riziku od infekcije i bolesti kada nedostaju vode, sanitarije i usluge higijene. Globalno, 15% pacijenata razvija infekciju tokom boravka u bolnici, pri čemu je udio mnogo veći u zemljama sa niskim prihodima.

Procjenjuje se da oko 842.000 ljudi svake godine umre od dijareje kao rezultat neadekvatne vode za piće, sanitacije i higijene ruku. Ipak, dijareja se u velikoj meri može spriječiti, a smrt više od 361.000 dece mlađe od 5 godina bi se mogla izbeći svake godine ako bi se ovi faktori rizika riješili. Tamo gdje voda nije lako dostupna, ljudi mogu odlučiti da pranje ruku nije prioritet, čime se povećava vjerovatnoća dijareje i drugih bolesti.

Dijareja je najpoznatija bolest povezana sa kontaminiranom hranom i vodom, ali postoje i druge opasnosti. Skoro 240 miliona ljudi je pogođeno šistosomijazom - akutnom i hroničnom bolešću izazvanom parazitskim crvima koji se dobija izlaganjem infestiranoj vodi.

U mnogim djelovima svijeta, insekti koji žive ili se razmnožavaju u vodi nose i prenose bolesti kao što je denga groznica. Neki od ovih insekata, poznati kao vektori, razmnožavaju se u čistoj, a ne prljavoj vodi, i kontejnerima za kućnu vodu za piće, mogu poslužiti kao plodno tlo. Jednostavna intervencija pokrivanja kontejnera za skladištenje vode može smanjiti razmnožavanje vektora i takođe može smanjiti fekalnu kontaminaciju vode na nivou domaćinstva.

Klimatske promjene, sve veći nedostatak vode, rast stanovništva, demografske promjene i urbanizacija već predstavljaju izazove za sisteme vodosnabdijevanja. Do 2025. godine, polovina svjetskog stanovništva će živjeti u područjima pod stresom. Ponovna upotreba otpadnih voda, oporavak vode, hranljivih materija ili energije, postaje važna strategija. Sve češće zemlje koriste otpadne vode za navodnjavanje - u zemljama u razvoju ovo predstavlja 7% navodnjavanog zemljišta. Iako ova praksa, ako se uradi na neodgovarajući način, predstavlja zdravstvene rizike, sigurno upravljanje otpadnim vodama može dati višestruke koristi, uključujući povećanu proizvodnju hrane.