facebook  twitter

Kreativno preduzetništvo

Start up je mlada kompanija koja je otpočela sa svojim razvojem. Start up preduzeća su obično mala i na početku finansirana od malog broja osnivača ili od pojedinca. Ove kompanije nude proizvode i servise koji trenutno nisu ponuđeni negdje drugo na tržištu, ili osnivači vjeruju da je ponuda na nezavidnom nivou.

Projekat “Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade“ otpočeo je sa realizacijom 15. januara ove godine, koja će trajati 2 godine. Ovaj projekat je podržan u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo 2014-2020, finansiran od strane Evropske unije.

Aplikant na projektu je ADP Zid u partnerstvu sa NVO Lens i Liberalno Demokratskim Centrom sa Kosova, kao i Centrom kreativnih vještina iz Berana.