facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

EVigoS Meeting point – ADP-Zid realizuje projekat u saradnji sa opštinom Vigo i Abertal Centro Xuvenil iz Španije, koji su i koordinatori projekta koji je odobren u okviru Erasmus+ programa.

Za program Erasmus+ Mladi u akciji sam čula dosta davno, ima više od deset godina.

Prvi godišnji EVS događaj održan je u periodu od 26 – 28. maja 2017. godine u Draču.
Erasmus+ program je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljavanje, kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja i rad u području mladih i sporta. 

Dvodnevni susret EVS akreditovanih organizacija iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine održan je 18 i 19. maja 2017. godine u Sarajevu.

U saradnji sa EUIC, u okviru posjeta četvrtkom organizovan je Info dan Evropskom volonterskom servisu i Erasmus+ programu.
U periodu od 6 - 9. marta održan je sastanak predstavnika SALTO SEE RC i Kontakt tačaka za Erasmus+ Mladi u akciji zemalja Zapadnog Balkana tokom kojeg su razgovarali o aktuelnim promjenama u Erasmus+ programu i njegovoj implementaciji u regionu zapadnog Balkana.
 

SOHO trening ima za cilj poboljšanje kvaliteta EVS projekata kroz razvoj znanja i vještina osoba koje su direktno uključene u sistem podrške EVS volontera.

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, stručno osposobljavanje, mlade i sport za period 2014–2020. Program objedinjuje sve dosadašnje evropske i međunarodne programe i inicijative u području obrazovanja, treninga, mladih i sporta.

EVS Akreditacija

11 jan 2017
Da bi neka organizacija poslala ili ugostila volontera/ku ili koordinisala EVS projekat mora biti akreditovana. Organizacija popunjava aplikaciju za akreditaciju - kao organizacija koja šalje volontere (SO - sending organization), organizacija-domaćin (HO - host organization) ili organizacija koja će koordinisati projekte (CO - coordinating organization). Ista organizacija može biti akreditovana za jednu, dvije ili sve tri vrste aktivnosti.