facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

Evropska komisija je objavila Corrigendum/Izmjene i dopune Opšteg Erasmus+ poziva za projekte za 2018. godinu.

Organizacije zemalja zapadnog Balkana mogu učestvovati u programu Erasmus +: Youth in Action kao:

U periodu od 13-17. novembra u Ljubljani je održan Forum - "Raise your voice for tomorrow's Europe" koju je organizovao SALTO See RC u partnerstvu sa Erasmus+ Nacionalnim agencijama Njemačke, Austrije i Poljske.

U utorak 14. novembra, u okviru info dana o Erasmus+ programu družili smo se sa učenicima gimnazije “Stojan Cerović” u Nikšiću.
U petak 3. novembra, u okviru info dana o Erasmus+ programu družili smo se sa mladima u Omladinskom klubu u Budvi.

U ponedeljak 30. oktobra, u okviru info dana o Erasmus+ programu družili smo se sa učenicima gimnazije ‘’30. septembar’’ u Rožajama.

Drugi godišnji EVS događaj održaće se u periodu od 1-3. decembra 2017. godine u Nišu. 
SALTO SEE RC organizuje trening “Step into Erasmus” koji ima za cilj povećanje spremnosti i nadležnosti organizacija koje rade na polju mladih na Kosovu i drugim zemljama Zapadnog Balkana da učestvuju u programu Erasmus + u oblasti mladih.   
SALTO SEE RC organizuje trening EuroPeers koji je namijenjen mladima koji su učestvovali u projektu Mladi u akciji ili Erasmus +: YiA projektima.

SALTO South East Europe Resource Centre u saradnji sa EU-CoE Youth Partnership i Nacionalnim agencijama Austrije, Njemačke, Slovenije i Poljske organizuje konferenciju pod nazivom “Raise your voice for tomorrow’s Europe”, koja ima za cilj promovisanje evropske dimenzije u obrazovanju mladih u oblasti demokratskog građanstva i doprinosu priznavanju evropskog državljanstva.