facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

Evropska inicijativa za solidarnost okuplja mlade ljude s ciljem izgradnje inkluzivnog društva, podržava ugrožene grupe ljudi i odgovara na društvene izazove. Evropska inicijativa za solidarnost nudi inspirativno i ohrabrujuće iskustvo mladim ljudima koji žele da pomognu, uče i razvijaju se.

Edukativni centar - Kruševac, uz podršku European Youth Foundation i Savjeta Evrope organizuje međunarodni trening "Interkulturalne kompetencije u omladinskom radu".

Ukoliko imaš od 18 – 29 godina, zainteresovan/a si da postaneš EVS volonter, da stekneš nove vještine i radno iskustvo, trenutno imamo poziv za EVS projekat u Sloveniji u trajanju od 6 mjeseci.

Dragan je na EVS-u u Strazburu od septembra 2018, u organizaciji Association Ballade koja se bavi implementacijom aktivnosti u oblasti kulture na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Prenosimo vam dio Draganove radne atmosfere i svakodnevnice, koje uključuju rad sa djecom i mladima, kroz muzičke aktivnosti, koncerte, pedagoške radionica za djecu, organizovanje omladinskih razmjena, pripremu muzičkih kompilacija baziranih na evropskoj tradicionalnoj muzici.

 

https://www.facebook.com/associationballade/

U periodu od 4 - 6. septembra održan je sastanak predstavnika SALTO SEE RC i Kontakt tačaka za Erasmus+ u zemljama Zapadnog Balkana, tokom kojeg su razgovarali o aktuelnim promjenama u Erasmus+ programu i njegovoj implementaciji u regionu Zapadnog Balkana.

 

https://www.salto-youth.net/rc/see/esc/

https://www.salto-youth.net/rc/see/contactpoints/

"Koliko god zazvučalo kao kliše, zaista jeste istina da najljepše stvari univerzum šalje ka vama onda kada se najmanje nadate a najviše otvorite i prepustite. Moje iskustvo u Španiji je idealan primjer za to.

Organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana, koje imaju validnu akreditaciju za sprovođenje EVS / Erasmus+ volonterskih projekata, od 2019. mogu učestvovati u projektima volontiranja u okviru European Solidarity Corps programa. 
"Šeri Anderson je rekla da volonteri nijesu plaćeni, ne zato što su bezvrijedni, već zato što su neprocjenjivi, a ja kao volonter želim da kažem da iskustvo, poznanstva i znanje koje sam stekla volontiranjem nije moguće porediti ni sa kakvom novčanom nadoknadom. 
„Španija i ja, zvuči primamljivo. Isto tako je zvučalo i onog dana kad sam ispunio, a zatim poslao prijavu za učešće u EVS projektu na Mediteranskim igrama u Španiji, put u nešto sasvim novo.
"Bila sam usred ispitnih rokova kada sam saznala da je moja prijava za Large Scale Event u Taragoni odobrena. Naime, nekoliko mjeseci prije toga sam aplicirala za poziciju volontera na Mediteranskim igrama 2018. koje su se održale u Taragoni, u okviru Erasmus+ projekta „EVS in Mediterranean Games Tarragona 2018“.