facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

SALTO SEE RC organizuje trening EuroPeers koji je namijenjen mladima koji su učestvovali u projektu Mladi u akciji ili Erasmus +: YiA projektima.
SALTO South East Europe Resource Centre u saradnji sa EU-CoE Youth Partnership i Nacionalnim agencijama Austrije, Njemačke, Slovenije i Poljske organizuje konferenciju pod nazivom “Raise your voice for tomorrow’s Europe”, koja ima za cilj promovisanje evropske dimenzije u obrazovanju mladih u oblasti demokratskog građanstva i doprinosu priznavanju evropskog državljanstva.
EVigoS Meeting point – ADP-Zid realizuje projekat u saradnji sa opštinom Vigo i Abertal Centro Xuvenil iz Španije, koji su i koordinatori projekta koji je odobren u okviru Erasmus+ programa.

Za program Erasmus+ Mladi u akciji sam čula dosta davno, ima više od deset godina.

Prvi godišnji EVS događaj održan je u periodu od 26 – 28. maja 2017. godine u Draču.

Dvodnevni susret EVS akreditovanih organizacija iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine održan je 18 i 19. maja 2017. godine u Sarajevu.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u utorak, 29. novembra 2016. godine povodom obilježavanja dvadesetogodišnjice rada organizacije, jubilarne desete godine od uspostavljanja Godišnje nagrade za volonterizam i u cilju obilježavanja 20 godina postojanja Evropskog volonterskog servisa (EVS), koji je dio programa za mlade Evropske komisije pod nazivom “Erasmus+, Mladi u akciji!”, organizovala panel diskusiju „Dvadeset godina Evropskog volonterskog servisa – razvojna investicija za mlade“.

Evropska Unija podržava razvoj različitih formi obrazovanja kroz nekoliko programa koji se sprovode pod okriljem Evropske Komisije.

Trening se organizuje se uz podršku Salto SEE Resursnog Centra i Erazmus+ Programa Kontakt tačke za Program Evropske unije Erazmus+:Mladi u akciji - ADP Zid i Grupa „Hajde da…“

Konferencije

16-19. oktobra 2015. u Podgorici, Crna Gora