facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

Erasmus+ Nacionalna agencija Letonije u partnerstvu sa SALTO South East Europe and Culture Diversity Resource Centres, organizuje trening "Eutopia" Diversity in a Changing Europe - Creative lab for Rethinking Diversity in Youth Work koji je namijenjen omladinskim radnicima.

SALTO SEE RC je objavio listu aktivnosti koje će se realizovati tokom 2020 godine!

U Budvi će se u period od 6-9. aprila održati Treći Europe-Western Balkan Youth Meeting koji će okupiti omladinske radnike, predstavnike evropskih i regionalnih institucija i eksperte iz zemalja Zapadnog Balkana i zemalja članica EU.

Value Fair 2020 ima za cilj da pomogne akterima u oblasti omladinskog rada u dijeljenju, razumijevanju i istraživanju vrijednosti kroz neformalno obrazovanje (NFE). Događaj je fokusiran na to kako se prevode, promovišu i prenose sljedeće vrijednosti: učešće, održivost, empatija, inkluzija i jednakost.

SALTO SEE konsultativni sastanak održan je u periodu od 26-28. januara 2020. u Velesu i okupio je predstavnike Kontakt tačaka, akreditore, eksperte i trenere.

Resursni centar Evropske inicijative za solidarnost u saradnji sa rumunskom Nacionalnom agencijom za Evropsku inicijativu za solidarnost, organizuje seminar koji je namijenjen omladinskim radnicima, trenerima, volonterskim mentorima.

Njemačka Nacionalna agencija za Erasmus+ Mladi u akciji organizuje EuroPeers trening koji je namijenjen mladima koji su učestvovali u programima Erasmus + i Evropska inicijativa za solidarnost.

Portal DIGI YOUTH na koji ste naišli, vjerovatno u vašoj potrazi za resursima o digitalnim alatima i online učenju, kreirala je i vodi ga Jugoistočna evropska mreža mladih (SEEYN). Vizija je bila da se kreira mjesto gdje bi omladinski radnik, trener, edukator ili mlada osoba, mogao da nađe teorijske i praktične inpute o digitalnim alatima u vezi sa omladinskim radom i neformalnim obrazovanjem.

Ukoliko želiš da postaneš ESC (nekadašnji EVS) volonter, imaš između 20 i 30 godina, želiš da radiš na promociji socijalne uključenosti, da učiš jezik, upoznaš drugu kulturu, kao i da se družiš sa mladima između 16-25 godina, pozivamo te da se prijaviš za projekat u Švedskoj, koji traje godinu dana.

Otvoren je poziv za seminar "Play It Forward" koji će se održati u periodu od 11-17. januara 2020. u Litvaniji.