facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

SOHO trening ima za cilj poboljšanje kvaliteta EVS projekata kroz razvoj znanja i vještina osoba koje su direktno uključene u sistem podrške EVS volontera.

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, stručno osposobljavanje, mlade i sport za period 2014–2020. Program objedinjuje sve dosadašnje evropske i međunarodne programe i inicijative u području obrazovanja, treninga, mladih i sporta.

EVS Akreditacija

11 Jan 2017
Da bi neka organizacija poslala ili ugostila volontera/ku ili koordinisala EVS projekat mora biti akreditovana. Organizacija popunjava aplikaciju za akreditaciju - kao organizacija koja šalje volontere (SO - sending organization), organizacija-domaćin (HO - host organization) ili organizacija koja će koordinisati projekte (CO - coordinating organization). Ista organizacija može biti akreditovana za jednu, dvije ili sve tri vrste aktivnosti.
Organizacije zemalja zapadnog Balkana mogu učestvovati u programu Erasmus +: Youth in Action kao:
U petak 3. novembra, u okviru info dana o Erasmus+ programu družili smo se sa mladima u Omladinskom klubu u Budvi.

U periodu od 13-17. novembra u Ljubljani je održan Forum - "Raise your voice for tomorrow's Europe" koju je organizovao SALTO See RC u partnerstvu sa Erasmus+ Nacionalnim agencijama Njemačke, Austrije i Poljske.

U utorak 14. novembra, u okviru info dana o Erasmus+ programu družili smo se sa učenicima gimnazije “Stojan Cerović” u Nikšiću.

U ponedeljak 30. oktobra, u okviru info dana o Erasmus+ programu družili smo se sa učenicima gimnazije ‘’30. septembar’’ u Rožajama.

Drugi godišnji EVS događaj održaće se u periodu od 1-3. decembra 2017. godine u Nišu. 
SALTO SEE RC organizuje trening “Step into Erasmus” koji ima za cilj povećanje spremnosti i nadležnosti organizacija koje rade na polju mladih na Kosovu i drugim zemljama Zapadnog Balkana da učestvuju u programu Erasmus + u oblasti mladih.