facebook  twitter

EVS - mogućnost za sticanje i razvijanje znanja i vještina

25 maj 2017
42630 puta
Erasmus+ program je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljavanje, kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja i rad u području mladih i sporta. 
 
Evropski volonterski servis (EVS) je najpoznatiji dio programa Erasmus+ Mladi u akciji i daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 mjeseci. 
 
Aktivnosti volontera/ke su osmišljene tako da donose dobrobit lokalnoj zajednici u zemlji  gdje se servis odvija, ali i da imaju jasno definisan obrazovni cilj za samog volontera/ku. 
 
Volonteri/ke često rade sa djecom, tinejdžerima, osobama sa poteškoćama, imigrantima, starim licima, beskućnicima i drugim ugroženim grupama. EVS projekti se, takođe, mogu baviti kulturom ili zaštitom životne sredine.
 
Mlada osoba može mnogo toga da dobije, volontirajući u stranoj zemlji. Živeći i radeći u drugačijoj sredini, volonteri/ke upoznaju sami/e sebe i istovremeno uče kako da se prilagode drugoj kulturi i stiču nove vještine. Volonterski projekti imaju značaja i za lokalnu zajednicu, koja je volontera/ku ugostila. Svojim angažmanom volonteri doprinose dobrobiti same organizacije i ljudima koji su u njen rad uključeni i njime obuhvaćeni kao ciljna/e grupa/e. Pored toga, volonter/ka iz strane zemlje daje projektu interkulturalnu dimenziju, što može voditi i ka razvoju lokalne zajednice.
 
Većina mladih koji su učestvovali kao volonteri u nekom projektu u okviru EVS-a, kažu da je iskustvo koje su stekli neponovljivo i dragocjeno, stoga EVS preporučujemo mladim volonterima/kama koji žele posvetiti svoje vrijeme doprinoseći lokalnim projektima ali najviše od svega razvijanju vlastitih vještina, upoznavajući neku novu zemlju, njene običaje, kulturu i jezik. 
 
EVS pruža mogućnost za sticanje i razvijanje mnogih vještina, a rezultati istraživanja su to i pokazali.
 
Na sledećem linku možete naći više informacija i publikaciju - "Study on the Impact of Transnational Volunteering through the European Voluntary Service" 2017