facebook  twitter

Konferencija - “Raise your voice for tomorrow’s Europe”, Ljubljana 13 - 16. novembar 2017. godine

07 Sep 2017
12362 puta
SALTO South East Europe Resource Centre u saradnji sa EU-CoE Youth Partnership i Nacionalnim agencijama Austrije, Njemačke, Slovenije i Poljske organizuje konferenciju pod nazivom “Raise your voice for tomorrow’s Europe”, koja ima za cilj promovisanje evropske dimenzije u obrazovanju mladih u oblasti demokratskog građanstva i doprinosu priznavanju evropskog državljanstva.
 
Konferencija će se održati u Ljubljani u periodu od 13. do 16. novembra, a okupiće donosioce omladinske politike, omladinske radnike, predstavnike organizacija mladih i organizacija koje rade sa mladima i prosvjetne radnike.
 
Rok za prijavu: 17. septembar 2017. godine.
 
Dodatne informacije o konferenciji kao i način prijavljivanja možete pronaći na sledećem linku.