facebook  twitter

Poziv za konferenciju - SNAC Volunteering Conference 2023 – Shaping Volunteering in Europe and beyond

22 jun 2023
995 puta

Zadovoljstvo nam je što možemo podijeliti ovaj poziv sa vama!

Prijavite se za učešće na konferenciji “SNAC Volunteering Conference 2023 – Shaping Volunteering in Europe and beyond”, koja će se održati u Podgorici u periodu od 4-6. oktobra 2023. godine.

Konferencija će biti fokusirana na uspješnost ESC programa do sada, osnaživanje njegove dalje implementacije, povezivanje različitih zainteresovanih strana programa, uspješnost implementacije programa u partnerskim zemljama, kao i volontiranje uopšte.

Prijavite se putem linka do 27. juna - https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/snac-volunteering-conference-2023-shaping-volunteering-in-europe-and-beyond.11359/

Konferencija se realizuje u okviru Strateške saradnje nacionalnih agencija (SNAC) o volontiranju i saradnje European Solidarity Corps Center i SALTO YOUTH South East Europe Resource Centre, a uz podršku Kontakt tačke za Erasmus+ i ESC za Crnu Goru ADP-Zid.