facebook  twitter

Value Fair 2020, Simpozijum, Atina

30 jan 2020
11008 puta

Value Fair 2020 ima za cilj da pomogne akterima u oblasti omladinskog rada u dijeljenju, razumijevanju i istraživanju vrijednosti kroz neformalno obrazovanje (NFE). Događaj je fokusiran na to kako se prevode, promovišu i prenose sljedeće vrijednosti: učešće, održivost, empatija, inkluzija i jednakost.

Valu fair 2020 neće se fokusirati na „alate“ i „metode“, već se fokusira na „zašto“ i „zbog čega“ u oblasti omladinskog rada. Događaj organizuje atinska Nacionalna agencija - Youth and Lifelong Learning Foundation

Simpozijum se održava u Atini, u periodu od 1-5. aprila 2020.

Rok za prijavu: 31. januar 2020.

Dodatne informacije, kao i način prijavljivanja možete pronaći na sledećem linku:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/value-fair-2020.8428/