facebook  twitter

Seminar u Srbiji - ALLMY

14 maj 2018
1026 puta
U Srbiji je od 09. do 11. maja održan seminar pod nazivom “Uloga civilnog sektora u kreiranju i sprovođenju mjera aktivne politike zapošljavanja."
 
Seminar je održan u sklopu Erasmus+ projekta “Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti”.
 
Tokom seminara prezentovani su nacionalni programi i mjere aktivne politike zapošljavanja za teže zapošljiva lica, s posebnim osvrtom na mlade iz prigradskih i ruralnih sredina, kao i položaj i mogućnosti mladih bez prethodnog radnog iskustva na tržištu rada u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Učesnici su takođe bili u prilici da razmijene iskustva i upoznaju se sa primjerima dobre prakse aktivne politike zapošljavanja, mogućnostima i ekonomskim i socijalnim potencijalima ruralnih sredina i podsticanjem razvoja socijalnog preduzetništva.