facebook  twitter

Seminar u Makedoniji - ALLMY

06 apr 2018
973 puta
U Skoplju je u periodu od 3. do 5. aprila, u okviru projekta Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti, održan seminar – Uloga civilnog društva u kreiranju i sprovođenju mjera aktivne politike zapošljavanja. 
 
Seminar je okupio preko 30 učesnika, omladinskih radnika, eksperata, predstavnika relevatnih institucija, privatnog i civilnog sektora. Tokom ova dva dana predstavljeni su nacionalni izvještaji mjera aktivne politike zapošljavanja u zemljama, partnerima na projektu, regulisanje obavljanja radne prakse – Zakon o obavljanju radne prakse, mjerenje uticaja mjera aktivnih politika zapošljavanja, kao i socijalne inovacije koje su testirane i razvijene u partnerskim zemljama. Seminar je pružio mogućnost učesnicima da razmjene iskustva i znanja, i donesu preporuke u cilju unapređenja položaja mladih i povećanje zapošljivosti.