facebook  twitter

Održan prvi sastanak sa partnerskim organizacijama u okviru Erasmus+ ALLMY projekta

07 Mar 2018
296 puta

U Podgorici je 5. i 6. marta održan prvi partnerski sastanak u okviru Erasmus+ projekta - Promoting Active Labor Market Measure for Youth at Risk of Social Exclusion, with particular focus on Urban Youth – ALLMY (Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti). 

Projekat Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti, realizuje se u saradnji sa organizacijama Libergraf iz Srbije i Zdruzenie za ramnopraven razvoj Resenija za razvoj iz Makedonije.

Predstavnici partnerskih organizacija su tokom sastanka razgovarali o projektnim aktivnostima i planiranim rezultatima, ali i utvrdili metodologiju praćenja realizacije projekta i evaluacije kvaliteta.

Projekat ima za cilj jačanje zapošljivosti mladih ljudi u riziku od socijalne isključenosti u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji, što će se postići jačanjem kapaciteta omladinskih radnika koji rade sa mladima u riziku od socijalne isključenosti, uspostavljanjem saradnje između relevantnih aktera i kreiranjem inovativnih pristupa u zapošljavanju mladih, kao i prilagođavanjem već postojećih programa za zapošljavanje i podizanje svijesti mladih u riziku od socijalne isključenosti za njihovo korišćenje.

Više u ovih kategoriji... Seminar u Makedoniji - ALLMY »