facebook  twitter

Inovacije u zapošljavanju razmjenom iskustva i prakse

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

U Crnoj Gori je u periodu od 19 – 24. aprila 2019, održan trening - Jačanje kapaciteta omladinskih radnika koji rade sa mladima u riziku od socijalnog isključenja i unapređenje njihove zapošljivosti korišćenjem mjera aktivne politike zapošljavanja, u okviru Erasmus projekta "Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti".

U Makedoniji je u periodu od 15 - 20. marta 2019, održan trening - Primjena inovacija i prilagođavanje mjera aktivne politike zapošljavanja potrebama mladih u riziku od socijalnog isključenja, u okviru Erasmus projekta "Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti".

Iskoristite priliku i prijavite se za učešće na webinaru, na kojem ćete saznati kako mladi mogu postati korisnici aktivnih mjera zapošljavanja.

Iskoristite priliku i prijavite se za učešće na webinaru, na kojem ćete saznati više o praksi kao mehanizmu za razvijanje vještina i integraciju na tržištu rada.

Na drugoj seriji webinara, na kojoj je učestvovalo preko 20 učesnika iz Srbije, Makedonije i Crne Gore, predstavljene su aktivne mjere zapošljavanja: razvijanje vještina i subvencionisano zapošljavanje.