facebook  twitter

Inovacije u zapošljavanju razmjenom iskustva i prakse

U Skoplju je 20. i 21. juna 2019. održan treći partnerski sastanak u okviru Erasmus+ projekta - Promoting Active Labor Market Measure for Youth at Risk of Social Exclusion, with particular focus on Urban Youth – ALLMY (Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti).

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

U Crnoj Gori je u periodu od 19 – 24. aprila 2019, održan trening - Jačanje kapaciteta omladinskih radnika koji rade sa mladima u riziku od socijalnog isključenja i unapređenje njihove zapošljivosti korišćenjem mjera aktivne politike zapošljavanja, u okviru Erasmus projekta "Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti".

U Makedoniji je u periodu od 15 - 20. marta 2019, održan trening - Primjena inovacija i prilagođavanje mjera aktivne politike zapošljavanja potrebama mladih u riziku od socijalnog isključenja, u okviru Erasmus projekta "Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti".

Iskoristite priliku i prijavite se za učešće na webinaru, na kojem ćete saznati kako mladi mogu postati korisnici aktivnih mjera zapošljavanja.