facebook  twitter

Child Friendly Tourism

Muzeji predstavljaju mjesta gdje djeca imaju priliku da budu izložena iskustvima i istraže nove stvari u obrazovnom okruženju. Kroz interaktivne izložbe i praktičnu igru, djeca imaju priliku da preuzmu “kontrolu” nad učenjem i da razviju i istraže stvari koje su njima zanimljive. Ova jedinstvena ekspozicija pruža osnovu za kreativnost, kritičko razmišljanje i vezu sa svijetom oko njih.. Razvijajući radoznalost o svijetu oko sebe, ljudima i stvarima koji čine da vide nove stvari, djeca stvaraju jake temelje za intelektualni rast i razvoj, priliku za povezivanje, razumijevanje i istraživanje percepcija, osjećaja i inovativnih misli.

Aktivnosti koje utiču na značaj porodičnog odmora za sve članove porodice, stavljaju fokus na zabavi kao važnom ishodu za odmor; važnost avanture, novih iskustava i drugih mogućnosti kao i stvaranju i razvijanju društvenih veza za reafirmaciju i jačanje odnosa sa porodicom i prijateljima. Dječja iskustva ističu važnost razmatranja perspektive svih članova porodice u kontekstu porodičnih putovanja i zadovoljenja potreba svih članova u cilju kvalitetnijeg odmora.

Inicijativa za gradove prilagođene djeci (CFCI), koju je pokrenuo UNICEF 1996. godine, podržala je izazov “ostvarivanja prava djece u sve urbaniziranijem i decentraliziranom svijetu”. Inicijativa se zasniva na kapacitetu okupljanja lokalnih aktera i UNICEF-a kako bi se stvorili sigurni, inkluzivni gradovi i zajednice prilagođene djeci.

ADP Zid održao je sastanak Koordinacionog odbora za prekogranični projekat „Turizam prilagođen djeci u prekograničnom području“ 24. decembra 2018. godine u hotelu Aurel, u Podgorici, Crna Gora. Predstavnici oformljenog odbora Crne Gore i Albanije imali su priliku da se predstave, kao i da predstave ciljeve i aktivnosti projekta.

Drugi međunarodni kongres "Child Friendly tourism" će se održati od 24. do 27. aprila 2019. godine, organizovanog od strane Fakulteta za turizam Univerziteta Sivas Cumhuriiet, iz Turske. Kongres predstavlja nastavak Prvog Međunarodnog kongresa o turizmu održanog od 25. do 28. aprila 2018. godine.

Treća svjetska konferencija o turizmu i kulturi održava se u Međunarodnom kongresnom i izložbenom centru Lutfi Kırdar u Istanbulu, Turskoj; 3-5. Decembar 2018.

U organizaciji operativnih struktura Programa prekogranične saradnje IPA Crna Gora-Albanija 2014-2020, na svečanoj dodjeli grantova za odabrane projekte za financiranje u okviru prvog Poziva IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020 održanoj 17. maja 2018. godine, u Skadru, Albanija. Konferenciju su otvorili generalni sekretar Ministarstva Evrope i vanjskih poslova Republike Albanije, šef Operativne strukture Crne Gore, generalni direktor Direkcije za finansiranje i ugovaranje fondova EU, rukovodilac programa Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i šef Zajedničkog tehničkog sekretarijata.

Praksa ljetnjeg školskog raspusta počela je početkom 1900-ih. Doktori su mislili da je djeci potrebno odmaranje od dugog sjedenja u učionici, za koju su vjerovali da ih čini fizički slabim. Jedna od teorija jeste da je ljeto bilo pravo vrijeme da se đaci oslobode nastave jer su učionice postale zagušljive; i zato što kao i sada, kada vrućina poraste, oni koji mogu sebi da priušte, odlaze na odmore na mjesta sa svježijom klimom.

Porodice igraju važnu ulogu u turističkoj industriji uprkos padu tradicionalnih porodičnih modela. Postoji mit o propadanju porodice a zapravo su porodice danas drugačije povezane nego ranije. Porodice se mogu kretati od najmanje dva člana (samohrani roditelj s jednim djetetom) do porodica sa više generacija (bilo koji broj odraslih i djece) i sve se više udaljavaju od tradicionalnih veličina porodice i rodne orijentacije (dva heteroseksualna roditelja i dvoje djece).

Turizam za djecu i adolescente je zanemarena tema u istraživanju turizma, uprkos važnosti životne putanje djeteta do dobi 17, 18 godina u smislu psihološkog i socijalnog uticaja koji ima na njihovo formiranje subjektivnosti. Analiza naučne literature o djetinjstvu, uključujući i ovu temu, pokazuje nedovoljnu zastupljenost u literaturi.