facebook  twitter

  • Rokovi

    Kada ustanovi da je objekat izrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, organ koji vodi postupak je dužan da u roku od 15 dana od dana porketanja postupka, uputi poziv podnosiocima zahtjeva za legalizaciju objekta da u roku od 120 dana, od dana prijema poziva, dostave potrebnu dokumentaciju.

Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta podnosi njegov vlasnik, odnosno vlasnik etažnog objekta ili skupština etažnih vlasnika bespravnog objekta. Oni su po Zakonu dužni da pribave rješenje o legalizaciji odnosno da pokrenu postupak legalizacije bespravnog objekta.

Karaketer ovih objekata, određen je njihovom namjenom, radi se dakle o objektima koji služe osnovnom stanovanju vlasnika objekta i njegove porodice u mjestu koje se smatra njihovim prebivalištem. Za ove objekte, Zakon je propisao jednostavniji i jeftiniji postupak legalizacije.

Legalizuju se jedino objekti izgrađeni na zemljištu za koje su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Dakle, zemljište treba da se nalazi u svojini vlasnika objekta ili da lice koje želi legalizovati objekat, posjeduje saglasnost vlasnika objekta.

  • Objekat dobija vrijednost na tržištu
  • Samo legalan objekat se može prodavati, iznajmljivati i poklanjati
  • Vaš objekat mora biti legalan ukoliko želite da steknete uslove za dobijanje kredita
  • Ako se bavite poljoprivrednim djelatnostima samo legalni objekat ili pomoćni objekat je uslov za dobijanje novčanih sredstava iz fondova (IPARD)
  • Eliminacija diskriminacije kada je u pitanju stanovanje
  • Investicija u legalizaciju je mala u odnosu na ono šta na kraju dobijamo legalizacijom svog objekta