facebook  twitter

Urednik

Urednik

U svijetu turizma sam već 13 godina. Još u toku studija u Kotoru sam počela da stičem radno iskustvo iz raznih oblasti turizma i shvatila da je posao u turističkoj agenciji ono što me najviše privlači.

U svijetu turizma sam već 13 godina. Još u toku studija u Kotoru sam počela da stičem radno iskustvo iz raznih oblasti turizma i shvatila da je posao u turističkoj agenciji ono što me najviše privlači.

Ako imate ideju kako da započnete sopstveni biznis i spremni ste da radite na tome da se on razvija i opstane, trebalo bi da učite od onih koji su kroz cijeli proces već prošli. Pročitajte njihove savjete.

(ENGLISH BELOW)

Platforma za razvoj adekvatnog stanovanja u Crnoj Gori sa zadovoljstvom predstavlja Podgoričku Deklaraciju o adekvatnom stanovanju na Zapadnom Balkana, koja je nastala kao plod konferencije „Adekvatno stanovanje na Balkanu“ održane u Podgorici 3. i 4. oktobra 2019. godine. Deklaracija je izrađena u saradnji s regionalnim partnerima Housing Center Srbija, CENSOR i PALGO, kao i međunarodnom mrežom za adekvatno stanovanje Habitat International Coaliton, i sadrži zaključke i preporuke za dalji razvoj ovog polja od izuzetnog značaja za opstanak zajednice. Nadamo se da će ova deklaracija predstavijati prvi korak ka većoj regionalnoj saradnji između svih stakeholdera, posebno između organizacija civilnog društva, koje pozivamo da postanu dio sve veće regionalne inicijative za zagovaranjem ljudskog prava na adekvatno stanovanje i pristupačnog stanovanja. Jer stanovanje je pravo, a ne roba!

U prilogu možete preuzeti deklaraciju na crnogorskom i engleskom jeziku.

 

Platform for development of adequate housing in Montenegro is hereby with pleasure publishing the Podgorica Declaration on adequate housing in the Western Balkans, which is a product of the conference “Adequate housing in the Western Balkans” that was held in Podgorica in October 2019. The declaration was created in cooperation with regional partners Housing Center Serbia, CENSOR and PALGO, as well as international network for adequate housing Habitat International Coalition, which contains conclusions and recommendations for further development of this vital field for sustainability of every community. Declaration shall mark the beginning of further cooperation between all stakeholders, but especially between OCDs, which we invite to become part of a growing regional initiative to advocate for the right to adequate housing and affordable housing. Housing is a right, not a commodity!

You can download below the declaration on English and Montenegrin language.

Prije svega, ono što je svima koji imaju ideje za pokretanje biznisa potrebno je plan, kako bi svoju zamisao testirali i ujedno definisali ciljeve i način njihovog ostvarenja.

Anđela je za program EYE saznala zahvaljujući prijateljici koja je već učestvovala na razmjeni u Italiji.

Anđela je za program EYE saznala zahvaljujući prijateljici koja je već učestvovala na razmjeni u Italiji.

U procesu izgradnje nacija-država pogranične regije su izgubile na svom značaju. Dešavanja i aktivnosti su bile usmjerene ka „nacionalnom“ centru, a regije i njihov značaj su polako, ali sigurno stavljene na marginu. Infrastruktura i industrija su prilagođene državno-centričnoj perspektivi, a u zemljama slabe granične „propustljivosti“ to je ostavljalo vrlo velika ograničenja pograničnim djelovima i njihovim aktivnostima.

S pravom se postavlja pitanje – što je to što doprinosi eksploziji startupova poslednih godina? Je li riječ o briljantnim idejama, poslovnoj zajednici, snalažljivim preduzetnicima, bogatim investitorima, motivirajućem okruženju, pukoj sreći ili nečem sasvim drugom? Može li se uopšte uspješan poslovni poduhvat definisati sa dvije ili tri konkretne odrednice ili je u pitanju mješavina svega netom navedenoga?

Osim što preduzetnički posao podrazumijeva mnogo rada, donošenja odluka i odgovornosti, postoje izazovi s kojima se svaki preduzetnik treba znati nositi.