facebook  twitter

Članci poređani po datumu: utorak, 08 maj 2018
%PM, %08 %647 %2018 %16:%maj

Pravo na grad

Međunarodna regulativa o pravu na stanovanje

Stanovanje se kao ljudsko pravo navodi u nizu međunarodnih dokumenata.

%PM, %08 %639 %2018 %16:%maj

Pravo na stanovanje

Incijativa za promjenu Ustava

Razlozi za uvođenje prava na stan u Ustav, leže u činjenici da ni do danas, četrvt vijeka nakon ukidanja državnog stanovanja, u Crnoj Gori ne postoji jasn ...

Nastanak i razvoj bespravne gradnje u Crnoj Gori, posljedica je raskoraka između realnih potreba za stanovanjem sa jedne te stambene ponude i tražnje sa druge strane, uz njihovu istovremenu neusa ...

%PM, %08 %636 %2018 %16:%maj

Orto-foto snimak

Orto-foto snimak je zapravo karta, odnosno panimetrijska fotografija iz vazduha, koja daje izuzetno bogat i detaljan prikaz panorame i objekata, sa mogućnošću sagledavanja izgleda fasada i sprat ...

%PM, %08 %636 %2018 %16:%maj

Plan generalne regulacije Crne Gore

Plan generalne regulacije Crne Gore je planski dokument kojim se detaljnije određuju ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja Crne Gore, uz uvažavanje specifičnih potreba koje proizil ...

%PM, %08 %624 %2018 %15:%maj

Prostorno planiranje

Prostor je, u urbanističkom smislu, skup svih prirodnih i izgrađenih struktura na površini, iznad ili ispod površine zemlje i vode, do granice dokle dopiru neposredni uticaji ljudske djelatnost ...

%PM, %08 %623 %2018 %15:%maj

Osnivanje skupštine stanara

Za formiranje organa upravljanja u stambenim zgradama, potrebno je nadležnom Sekretarijatu lokalne samouprave, predati sledeće:

Objavljeno u Stambeno pravo
%PM, %08 %620 %2018 %15:%maj

Održavanje postojećeg stambenog fonda

U cilju unapređenja sistema izgradnje i održavanja stambenog fonda treba osnovati stambeni fond na opštinskim nivoima, s obzirom da je stanje na opštinskom nivou u velikom zaostatku sa potrebam ...

Objavljeno u Stambeno pravo
%PM, %08 %619 %2018 %15:%maj

Priča sa terena

Zakonom o socijalnom stanovanju je propisano da pravo na socijalno stanovanje imaju svi državljani Crne Gore bez rješenog stambenog pitanja. Određene su prioritetne grupe i načini na koje o ...

Objavljeno u Socijalno stanovanje
%PM, %08 %617 %2018 %15:%maj

PLAN SOCIJALNOG STANOVANJA 2015.-2020.

Crna Gora, kao potpisnik međunarodnih sporazuma i konvencijama koje tretiraju oblast socijalnog stanovanja, obavezala se da će preuzeti sve neophdone mjere i obaveze u cilju rješavanja problema ...

Objavljeno u Socijalno stanovanje
Strana 1 od 3