facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid će u srijedu, 28. oktobra 2020. organizovati najavnu konferenciju projekta “Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija - CREATIVE@CBC".
 
Učešće na događaju uzeće predstavnici Ministarstva nauke Crne Gore, Ministarstva kulture Crne Gore, Glavnog grada Podgorica, Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA, Razvojne agencije Sisačko- moslavačke županije SIMORA, Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER), Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore, Upbeat Hub-a i evropske mreže Inovativno preduzetničkih centara The European Network of Living Labs.
 
Konferencija će se baviti temama poput sinhronizacije politika inovacija, podržavajućim ekosistemima za razvoj i primjenu inovacija, potencijala kreativnih industrija i tržišnih izazova za afirmaciju inicijativa.
 
Konferenciju možete pratiti preko Zoom platforme a link za pristup konferenciji ćete dobiti putem e-mail-a.
 
Prijavni formular možete pronaći na sledećem linku: https://bit.ly/2HuppS1
 
Rok za prijavu: 27. oktobar 2020. godine!
 
fafa.jpg
 
 
 
Regionalni projekat “Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija - CREATIVE@CBC“ osmišljen je od strane vodećih razvojnih organizacija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, Agencija PREDA, Agencija SIMORA i ADP-Zid. Planirano je da projekat podstakne ekonomski razvoj kroz podršku fizičkoj infrastrukturi i pristupu znanjima, kroz nove tehnologije, metodologije za podsticanje inovativnih procesa i olakšavanje međusektorske veze kreativnih industrija i drugih sektora prekogranične ekonomije. Projekat će podstaći interakcije „kreativnih“ zajednica koje se sastoje od grupa preduzeća, pojedinaca, start-up kompanija, preduzetnika, programera, free lancer-a, istraživača, studenata, obrazovnih institucija i građana na prekograničnom nivou, koncentrišući se na olakšavanje procesa razvoja inovativnih proizvoda i usluga. Tokom perioda implementacije (jun 2020. – maj 2022.) partnerski gradovi Prijedor, Sisak i Podgorica osjetiće direktan uticaj projektnih aktivnosti, dok dugoročno gledano, projekat namjerava da doprinese širem prekograničnom području. Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Odlukom o kofinansiranju projekata i programa nevladinih organizacija za 2019. godinu projekat je finansijski podržan sredstvima Ministarstva javne uprave, Vlade Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR.

Povodom izjave gospođe Mubere Kurpejović, generalne direktorice Direktorata za visoko obrazovanje i kandidatkinje na listi Socijaldemokrata, objavljene u medijima 25. avgusta 2020. godine, u kojoj se osvrće na trenutni program stručnog osposobljavanja i želju za njegovom transformacijom, ADP-Zid je prinuđen da reaguje ovim saopštenjem.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u potrazi za kandidatom/kinjom za mjesto: Programski asistent.

 • Broj izvršilaca: 1 izvršilac
 • Stručna sprema: VSS
 • Mjesto rada: Podgorica
 • Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme

Zadaci i odgovornosti:

 • Priprema nacrta programskih izvještaja;
 • Podrška u odnosima sa javnošču i partnerima;
 • Pružanje logističke podrške, posebno pri organizaciji događaja i sastanaka;
 • Planiranje, praćenje realizacije i narativno izvještavanje o aktivnostima programa;
 • Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;
 • Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije;
 • Puno radno vrijeme.

Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • Završen fakultet iz oblasti društvenih nauka (pravo, poličke nauke, ekonomije, turizam..);
 • Radno iskustvo u projektnom mendžmentu;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Rad u MS Office;
 • Prebivalište u Crnoj Gori;
 • Sposobnost timskog rada;
 • Odlične prezentacijske i komunikacione vještine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitih okruženja;
 • Odlične vještine pisane komunikacije.

ADP–Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. godine u Podgorici, razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, cjeloživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima organizacije kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i građanski aktivizam.

Zainteresovani/e kandidati/kinje svoju biografiju sa motivacionim pismom i preporukom mogu da pošalju mejlom na zid@zid.org.me, sa naznakom prijava po konkursu, najkasnije do 22. jula 2020.

Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u potrazi za kandidatom/kinjom za mjesto: Projektni koordinator.

 • Broj izvršilaca: 1 izvršilac
 • Stručna sprema: VSS
 • Mjesto rada: Podgorica
 • Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme

Zadaci i odgovornosti:

 • Vođenje projekata, planiranje i implementacija programskih aktivnosti;\
 • Pisanje izvještaja o realizaciji projekta u skladu sa obavezama prema donatoru;
 • Komuniciranje sa donatorima, u skladu sa obavezama i uspostavljenim procedurama;
 • Monitoring i evaluacija sprovođenja aktivnosti i praćenje mjerila uspješnosti realizacije;
 • Osigurati da su rezultati planirani projektom ostvareni na vrijeme, u skladu sa planiranim budžetom i uspostavljenim standardom kvaliteta;
 • Osmišljavanje, razvijanje i planiranje aktivnosti u smjeru ostvarivanja programskih ciljeva ADP - Zid;
 • Praćenje javnih politika u oblastima od značaja za rad organizacije;
 • Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;
 • Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije;
 • Puno radno vrijeme.

Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • Završen fakultet iz oblasti društvenih nauka (pravo, poličke nauke, ekonomije, turizam..);
 • Iskustvo u vođenju projekata u trajanju od minimum 2 godine;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Rad u MS Office;
 • Odlične vještine pisane komunikacije;
 • Prebivalište u Crnoj Gori;
 • Sposobnost timskog rada;
 • Organizacione i komunikacione sposobnosti;
 • Analitički i strateški način razmišljanja.

ADP–Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. godine u Podgorici, razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, cjeloživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima organizacije kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i građanski aktivizam.

Zainteresovani/e kandidati/kinje svoju biografiju sa motivacionim pismom i preporukom mogu da pošalju mejlom na zid@zid.org.me, sa naznakom prijava po konkursu, najkasnije do 22. jula 2020.

Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor.

Projekat Primjena blockchain rješenja u turističkoj industriji je podržan od strane Ministarstva nauke kroz poziv „Kolaborativna grant shema za inovativne projektne ideje“ i predstavlja integrisanu akciju sa više zainteresovanih strana koja odgovara na potrebu pronalaženja održivih rješenja i temeljne saradnje naučne zajednice i poslovnog sektora u Crnoj Gori, doprinoseći pametnom i održivom rastu.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) organizuje dvije obuke na teme: Osnove 3D Štampanja i Grafički dizajn za preduzetnike u prostorijama Centra kompetencija u Podgorici po sledećem rasporedu:

• Osnove 3D Štampanja (predavač: Vukašin Rakočević)06. i 07. jul 2020. godine sa početkom u 10.00 časova;
• Grafički dizajn za preduzetnike (predavač: Dejan Jočić) - 08. jul sa početkom u 10.00 časova, 09. i 10. jul 2020. godine sa početkom u 13.00 časova.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) organizuje obuku na temu Osnove 3D Štampanja u prostorijama Regionalnog biznis centra - Berane, 9. i 10. jula, sa početkom u 13.00 časova.

U petak, 15. maja sa početkom u 13h u sklopu #i2spacechallengedays održaće se webinar na temu ‘’A šta sad!? Biznis inovacije i freelancing’’. Online predavanje će trajati 60 minuta i imaćete priliku da čujete sjajne priče, korisne savjete od ljudi koji su stručnjaci u sferi razvoja biznisa, ali da postavite pitanja i riješite svoje nedoumice.

Dvodnevni sastanak održan je u periodu od 5-6. marta 2020. godine u Sarajevu. Na sastanku smo razgovarali o postignutim rezultatima u 2019. godini, sprovedenim kampanjama javnog zagovaranja i napretku projekata grantista. Posebna pažnja bila je posvećena finalnim dogovorima o načinu promovisanja inovativne platforme za mobilnost radne snage i mladih na Zapadnom Balkanu www.web4jobs.info čije se lansiranje očekuje vrlo uskoro.

Asocijacija za demokratski prosperitet-Zid dodijela je godišnje nagrade za volonterizam u srijedu 4. decembra 2019, povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera.