facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid i Uprava za kadrove potpisale su memorandum o saradnji koji se zasniva na principima partnerstva, konsenzusa, transparentnosti, odgovornosti, obostranog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti obije strane.

Obje potpisnice memoranduma su saglasne da se saradnja bazira na razmjeni informacija i primjera dobre prakse u cilju pobošljanja usluga i položaja mladih u procesu zapošljavanja, kao i partnerskoj podršci za stvaranje mogućnosti za povećanje zapošljivosti mladih.Zajedničko djelovanje i organizovanje javnih i stručnih konferencija vezanih za zapošljavanje i aktivne mjere zapošljavanja ići će se u pravcu smanjenja stope nezaposlenosti mladih.

Potpisivanje memoranduma o saradnji predstavlja dobar primjer za odnos institucija sistema i organizacija civilnog društva, imajući u vidu zajednički cilj koji ide u prilogu društvene dobiti – zapošljavanje mladih.

Španski grad Taragona domaćin je XVIII Mediteranskih igara, koje će se održati od 22. juna do 01. jula 2018. godine, kada je zakazana ceremonija zatvaranja Igara.
 
U okviru Erasmus+ projekta, „EVS in Mediterranean Games Tarragona 2018“, u čijoj realizaciji učestvuje 21 organizacija iz 16 zemalja, uključujući i ADP-Zid kao partnersku organizaciju, šaljemo 6 mladih ljudi koji će tokom trajanja Mediteranskih igara biti u volonterskom timu.  
 
Katarina Šćepanović, Katica Nišavić, Isidora Drašković, Miloš Laković, Petar Dabanović i Bogdan Markuš, 7. juna putuju za Taragonu gdje će provesti mjesec dana i kao članovi međunarodnog volonterskog tima biti angažovani na više pozicija i pružiti podršku učesnicima i organizatorima velikog takmičenja. 
 
Na sledećim linkovima možete naći više informacija i pratiti volonterske priče naših volontera! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 25. maja u glavnom amfiteatru Akademije znanja u opštini Budva prisustvovali su brojni građani koji su postavili veliki broj pitanja vezanih za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, govorio je o beneficijama koje legalizacijom građani dobijaju, kao i inicijativama ADP Zid prema opštinama radi unapređivanja postupka legalizacije. Predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma, Marko Čanović, upoznao je građane sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – dio koji se odnosi na postupak legalizacije objekata. Predstavnik Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj, Stevo Davidović, govorio je o stanju legalizacije u opštini Budva.

Najviše pažnje i rasprave među učesnicima odnosilo se na legalizaciju stanova koji se nalaze u objektima kolektivnog stanovanja - zgradama. Građani su istakli da je veliki problem u objektima gdje je došlo do prekoračenja i gdje je određeni broj etaža legalan, a pretposljednja i/ili posljednja etaža nelegalna jer se radi o prekoračenju građevinske dozvole ili dogradnje. U ovoj situaciji potrebno je priložiti elaborat i projekat za cijelu zgradu, a ne samo za dogradjeni ili prekoračeni dio, jer se zgrada posmatra kao cjelijna. Problem predstavlja to što je većina stanara u legalnom dijelu zgrade ne žele da participiraju u finansiranju postupka legalizacije zbog drugih stanara, a ukoliko se radi o nelegalnosti kompletne zgrade, postoje oni koji takođe ne žele da participiraju u finansiranju i ne žele da pokreću postupak legalizacije te taj teret moraju da snose samo oni čiji su stanovi nelegalni, tj. oni koji žele da legalizuju, pa se dovode u poziciju da oni ne mogu da plate elaborat i projekat za cijelu zgradu, a samim tim ne mogu ni da legalizuju.

Jedan građanin je predstavio problem koji ima sa bankom, gdje se banka upisala kao vlasnik zemljišta koje je bilo pod hipotekom, iako je vlasnik zemljišta redovno izmirivao kredit, te sada postoji problem jer ne može da pokrene postupak legalizacije objekta na tom zemljištu, jer više nije vlasnik zemljišta, a banka ne želi da preda zahtjev i legalizuje objekat. 

Građani su imali pitanja oko produženja roka za legalizaciju, na šta im je opet ukazano da produženja roka neće biti i da predaju zahtjev do 15. jula, u suprotnom neće moći da legalizuju svoj objekat. Takođe, interesovali su se i za period gradnje poslije zemljotresa 1979. godine, za koji je takođe potrebna građevinska dozvola, jer je postojala planska dokumentacija.

Veliki broj pritužbi i ovog puta odnosio se na Upravu za nekretnine – katastar, gdje su i građani, kao i učesnici istakli da je neprihvatljivo da se toliko dugo čega na ovjeru elaborata i da je cijeli proces u zastoju zbog toga.

Javna tribina u opštini Kotor na temu “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” biće održana  u utorak, 29. 05. 2018. godine, u skupštinskoj sali opštine Kotor, Palata Bizanti, Stari grad Kotor, sa početkom u 11.00h.

Svi građani su pozvani da prisustvuju tribini, gdje će imati priliku da se upoznaju sa procesom legalizacije bespravno sagrađenih objekata i od stručnih lica dobiju odgovore i otklone dileme koje imaju vezano za pomenuti proces.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid će organizovati javnu tribinu na temu "Legalizacija bespravno sagrađanih objekata" u Budvi. 
Tribina će biti održana u glavnom amfiteatru Akademije znanja 25. maja 2018. godine, sa početkom u 10h.

Svi građani su pozvani da prisustvuju tribini, gdje će imati priliku da se upoznaju sa procesom legalizacije bespravno sagrađenih objekata i od stručnih lica dobiju odgovore i otklone dileme koje imaju vezano za pomenuti proces.
U Podgorici će se od 23. do 25. maja sastati oko 50 omladinskih radnika, predstavnika evropskih i regionalnih institucija i eksperata iz zemalja Zapadnog Balkana i zemalja članica EU. Učesnici će diskutovati o uticaju skoro realizovanih projekata, inicijativama i razvoju u oblasti omladinskog rada i omladinske politike i uputiti zajedničku poruku donosiocima odluka, sa ciljem da stimulišu dalji razvoj u oblasti omladinskog rada i omladinske politike na Zapadnom Balkanu i evropske integracije regiona.
U organizaciji operativnih struktura IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, danas, 17. maja, u Skadru, održana je svečana konferencija povodom dodjele grantova projektima izabranim za finansiranje u okviru Prvog poziva IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020.

Javna tribina “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” u okviru projekta ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija” održaće se u Tivtu u četvrtak u 13 sati u Multimedijalnoj sali Opštine.

Na tribini će govoriti Andrej Milović (Stručni saradnik – ADP Zid), Tamara Furtula, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma

Na javnu tribinu “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” su pozvani svi građani Tivta koji se interesuju za proces legalizacije i koji imaju nejasnoće i pitanja na koje žele da dobiju odgovore od relevantnih subjekata – kaže se u saopštenju NVO ADP Zid.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 11. aprila u Sali Skupštine opštine Bar prisustvovali su brojni građani koji su imali pitanja vezana za postupak legalizacije.

Govornici: Andrej Milović (Stručni saradnik - ADP Zid), Sanja Živković (sekretarka - Zajednica opština) Suzana Crnovršanin (sekretarka - Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine.)

Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, upoznao je građane sa novim Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – dio koji se odnosi na postupak legalizacije objekata, beneficije koje legalizacijom građani dobijaju, kao i inicijative ADP Zid prema opštinama radi unapređivanja postupka legalizacije. Predstavnica Zajednice opština, Sanja Živković, govorila je o postupku legalizacije na niovu opštine Bar i smanjivanju cijena komunalija u toj opštini.

Većina pitanja građana Bara odnosila se na cijenu koju treba da plate po metru kvadratom radi legalizacije objekta. Građani su istakli da su trenutne cijene visoke, dok je sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine istakla da su donijeli odluku smanjivanju cijene komunalija od 50 do 95%, u zavisnosti od veličine objekta i da li se radi o objektu osnovnog stanovanja ili sekundarnom objektu.

Jedna od zamjerki građana bila je zašto nisu izjednačeni svi objekti po uslovima legalizacije, već su najveće povoljnosti prvenstveno za objekte osnovnog stanovanja. Takođe, naveden je uporedni primjer Hrvatske – upoređene su cijene između najpoznatijih hrvatskih gradova i Bara, gdje se vidi velika razlika, ali novom odlukom o cijenama komunalija, legalizacija objekata u Baru biće značajno jeftinija čak i u poređenju sa Hrvatskom.

Građane je zanimalo da li će im opština priznati troškove koje su imali vezano za komunalno opremanje u onim djelovima gdje nije postojala infrastruktura i oduzeti taj trošak od cijene koju treba da plate za legalizaciju. Predstavnica Zajednice opština im je objasnila da je vrlo teško dokazati da su te troškove imali, prije svega zbog nemanja faktura i računa vezanih za te radove, kao i da finansiranje priključaka, nije isto što i komunalno opremanje, jer je vodu, struju, telefon i kanalizaciju potrebno dovesti mnogo dalje i spojiti sa mrežom, a ne samo finansirati priključak nedaleko od objekata.

U Srbiji je od 09. - 11. maja održan seminar pod nazivom “Uloga civilnog sektora u kreiranju i sprovođenju mjera aktivne politike zapošljavanja."