facebook  twitter

Trening “Legalizacija neformalno sagrađenih objekata”

19 Mar 2018
1565 puta

Trening je održan od 16. do 18. marta 2018. godine u Verde Complex-u. Na treningu je učestvovalo preko 20 učesnika iz različitih gradova Crne Gore uz učešće stručnih predavača iz ove oblasti.

Na treningu su učesnici imali prilike da nauče i shvate koncept i pristup prostornog planiranja i urbanizma, da se upoznaju sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekat i koji su to najčešći problemi i uzorci bespravne gradnje kao i potencijalnim rješenjima o legalizaciji.

Takođe, učesnici su detaljno prošli kroz korake pokretanja postupka legalizacije, kao i kroz probleme koji se mogu javiti kod samog postupka. Govorilo se o naknadama za korišćenje prostora i alternativnom smještaju.

ADP- Zid, od januara 2018. godine sprovodi projekat ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim
spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”. Projekat je finansiran od strane
Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za
demokratiju i ljudska prava (EIDR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS) Cilj projekta je da doprinese
izgradnji konsenzusa o kontroverznoj oblasti politika , u sferi zaštite ekonomskih i socijalnih prava grupa,
posebno ranjivih kategorija stanovništva.Osim toga, cilj je da se kroz zagovaranje politika, koje
spriječavaju negativne posljedice nekontrolisane privatizacije I liberalizacije dobara, kao što su pravo na
stanovanje, pravo na vodu, hranu pruži podrška građanima, koji žive pod rizikom siromaštva.
AGENDA
Petak, 16. 03. 2018. godine
12:00 - 12:45 Predstavljanje ciljeva treninga, očekivanja
12.45 - 14:00 Prostorno planiranje, građevinsko zemljište i urbanizam – arhitekta Miodrag Bajković
14:00 Ručak
15:00 - 16:00 Sadržaj Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – Marko Čanović, direktor
Direktorata za stanovanje
16:00 - 16:15 Pauza za kafu
16:15 - 17:00 Izazovi u primjeni koncepta prostornog planiranja u Zakonu o planiranju i izgradnji
objekata – Sonja Dragović, magistrica studija urbanizma
17:00 Sumiranje dana
Subota, 17. 03.2018. godine
10:00 – 10:45 Politika socijalnog stanovanja i nelegalna gradnja – Igor Milošević
10:45 -11:15 Osnovi legalizacije - Benefiti legalizacije, šta se mora a šta ne mora legalizovati, orto foto
snimak, gdje ide novac od legalizacije – Vladimir Bošković
11:15 - 11:30 Pauza za kafu
11:30 -12:15 Postupak legalizacije, rješavanje svojine nad zemljištem i ostali problem, koji se mogu
javiti kod postupka legalizacije - Vladimir Bošković
12:15 - 13:00 Regularizacija, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, statička i seizmička
stabilnost - Vladimir Bošković
13:00 Ručak
14:00 - 14:45 Modeli odluka Opština – Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka Odbora
za prostorno planiranje
14:45 - 16:00 Simulacija prikaza procesa legalizacije
16:00 – 17:00 Alternativni smještaj i plaćanje naknade za korišćenje prostora
17:00 Sumiranje dana
Nedjelja, 18. 03. 2018.
10:00 - 12:00 Razgovor o spornim situacijama u procesu legalizacije – g- đa Radmila Lainović,
Ministarstvo turizma i održivog razvoja, Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka
Odbora za prostorno planiranje
12:00 Pauza za kafu
12:15 - 13:00 Osnovi komunikacije - Sanda Rakočević, ADP – Zid
13:00 Ručak
14:00 – 15:30 Role play
16:30 h Zaključci