facebook  twitter

Konkurs za posao u ADP - Zidu

07 Feb 2018
3906 puta

ADP – Zid u programu socijalnih politika i zagovaranja ima upražnjeno radno mjesto. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju radno iskustvo u praćenju politika, kreiranju rješenja i zagovaranju za njihovo sprovođenje da pošalju svoju biografiju sa referencama na email zid@zid.org.me. Konkurs nije namješten.

 

Zadaci i odgovornosti:

Praćenje procesa kreiranja i sprovođenja socijalnih politika koje su u fokusu rada organizacije;

Predlaganje rješenja i zagovaranje za njihovo sprovođenje;

Zagovaranje  za povećavanje odgovornosti aktera u procesu sprovođenja socijalnih politika;

Razvoj politika i servisa po principima humane bezbijednosti pojedinca/ke;

Izrada monitoringa i izvještaja o evaluaciji programa;

Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije;

Planiranje, praćenje realizacije i narativno izvještavanje o aktivnostima programa;

Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;

Puno radno vrijeme.

 

Potrebne kvalifikacije i vještine:

VSS
Radno iskustvo u oblasti socijalnih politika;
Znanje engleskog jezika;
Rad u MS office;
Prebivalište u Crnoj Gori;
Sposobnost timskog rada;
Minimum 2 godine iskustva u radu u EU projektima;
Organizacione i komunikacione sposobnosti.

Svi kandidati čije prijave budu zadovoljavale kriterijume navedene u opisu pozicije, biće kontaktirani.

ADP – Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. godine u Podgorici. Razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, doživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana.