facebook  twitter

Legalizacija neformalno sagrađenih objekata - Trening

06 Feb 2018
3707 puta

ADP-Zid organizuje trening na kome će učesnici moći da nauče više o legalizaciji neformalno sagrađenih objekata i socijalnom stanovanju. Trening će obuhvatiti prostorno planiranje i razvoj komunikacionih vještina, sa posebnim osvrtom na direktnu komunikaciju sa građanima, kao i sa medijima, što će učesnicima pružiti odličnu osnovu za dalje bavljenje i aktivizmom u pomenutim oblastima.

Maksimalan broj učesnika na treningu je 15, a najmotivisaniji i najodgovorniji polaznici imaće priliku da budu angažovani kao asistenti u procesu legalizacije neformalno sagrađenih objekata, kako bi pružali građanima informacije i podršku u procesima legalizacije objekata u gradovima u kojim žive. Trening će se održati krajem februara-početkom marta u Podgorici, a ADP-Zid će pokriti troškove za učešće učesnike iz drugih gradova.

Zbog prirode i oblasti projekta u okviru kog će se trening održati, na obuku se pozivaju kandidati iz svih gradova Crne Gore. Poziv je otvoren za studente političkih i pravnih nauka, građevinskog fakulteta, nezaposlene, ali i za sve one koji se interesuju za temu stanovanja i sprovođenja legalizacije.

Kratku biografiju i motivaciono pismo potrebno je dostaviti na e-mail adp.zid@gmail.com , a za sve dodatne informacije se možete obratiti na broj telefona 067 210 848. U procesu selekcije će se uzimati u obzir i redosled pristizanja prijava koje odgovaraju profilu i interesovanjima, a najkasnije do 20. februara 2018. 

Kandidati koji zadovoljavaju uslove biće pozvani na intervju.