facebook  twitter

Konferencija na visokom nivou „Premošćavanje jaza“ – Skoplje

20 Sep 2018
574 puta

Predstavnik ADP – Zida, Igor Milošević, učestvuje na konferenciji na visokom nivou na Zapadnom Balkanu pod nazivom „Premošćavanje jaza – dijalog na visokom nivou o političkoj participaciji mladih i omladinske politike sa parlamentarcima u Zapadnom Balkanu“ u Skoplju.

Događaj je organizovan od strane Evropskog Parlamenta i Makedonskog parlamenta. Osim predstavnika parlamenata,   konferenciji prisustvuje i visoka delegacija Evropske Unije.

Teme o kojima se govori na skupu su:

-          Premošćavanje jaza između mladih i političara

-          Kako na pravilan način testirati politike u laboratorijama

-          Učešće mladih u politici

-          Zapošljivost mladih, preduzetništvo i odliv mozgova

-          Lažne vijesti i dezinformacije

-          Pomirenja i nasleđa iz prošlosti

-          Podsticanje političkog dijaloga i konsenzusa