facebook  twitter

Lokalni volonterski centar

“Ovo je još jedan pokazatelj da je opština Petnjica spremna da prihvati  i da se odazove ovakvim akcijama. Cilj svih nas tog kišnog dana jeste bio da promijenimo svijest građana koliko je to moguće. Kako smo mlada Opština sa veoma malim kapacitetima pokušali smo,  a nadam se i uspjeli,  da ovu akciju sprovedemo na najbolji mogući način. Nadam se da će se sa ovakvim akcijama nastaviti i u buduće gdje će Opština davati svoju maksimalnu podršku.”

Adis Ličina, Opština Petnjica

Opština Petnjica je odmah nakon dobijenog poziva od strane ADP - Zida izrazila spremnost da učestvuje u akciji. 

Krajem januara 2016, održan je sastanak sa potpredsjednikom opštine, gospodinom Ismetom Latićem. Dogovoreno je da se odrede predstavnici Opštine koji će koordinisati akciju u tom gradu.

Krajem marta, održan je sastanak za planiranje akcije u Opštini Petnjica, na kome su prisustvovali članovi koordinacionog tima. To su: Irfan Agović, Opština Petnjica; Adis Ličina, Opština Petnjica; Enver Rastoder, NVU “Centar za seoski razvoj”; Sabahudin Novalić, Udruženje poljoprivrednika Petnjica.

Članovi koordinacionog tima su ukazali na promjene koje su nastale u odnosu na prethodni sastanak: a to je da je osnovano Komunalno preduzeće, Turistička organizacija, i da je pripremljen spisak neuređenih odlagališta ne teritoriji opštine Petnjica, koji je dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Dogovoreno je da se akcija sprovede po zonama i da će se u okviru svake zone mapirati lokaliteti. Kako je broj članova koordinacionog tima mali, članovi se nisu podijelili prema zadacima, već je Opština Petnjica preuzela obaveze oko planiranja i sprovođenja akcije. 

Koordinator akcije su bili: Adis Ličina, Opština Petnjica i Irfan Agović, Opština Petnjica

Petnjičane nisu spriječili jaka kiša i loši vremenski uslovi da rade na rješavanju problema u svojoj opštini: na dan akcije, šesto građana Petnjice je uz mehanizaciju koju je obezbijedila Opština, te privatne firme koje posluju u toj opštini, prikupilo 3 tone komunalnog otpada i oko 20 tona građevinskog materijala. Na kraju akcije, Opština Petnjica je svim učesnicima obezbijedila hranu. Osim hrane, Opština je obezbijedila dio goriva, jedan kombi za prevoz učesnika, mogućnost da se zaposleni u opštini odazovu akciji zajedno sa ostalim građanima i koordinaciju čitave akcije. Ljudsku radnu snagu pružilo je i Komunalno preduzeće.

Privatne firme  Radmanci, Isko- com, Baka-com su ustupile po jedan kamion. MK Bihor je obezbijedio utovarnu JCB mašinu i članovi tog kluba su učestvovali u čišćenju. Osnovne škole "Mahmut Adrović", "Tucanje", "25. Maj", "Vrbica", "Trpezi", "Savin Bor" su se odazvale akciji sa svojim zaposlenima i učenicima.

Akciji su se odazvali i sportisti te opštine: FK Petnjica je učestvovao sa svojim sportistima i članovima.

Šesto građana Petnjice je uz mehanizaciju koju je obezbijedila Opština, te privatne firme koje posluju u toj opštini, prikupilo 3 tone komunalnog otpada i oko 20 tona građevinskog materijala. Na kraju akcije, Opština Petnjica je svim učesnicima obezbijedila hranu. Osim hrane, Opština je obezbijedila dio goriva, jedan kombi za prevoz učesnika, mogućnost da se zaposleni u opštini odazovu akciji zajedno sa ostalim građanima i koordinaciju čitave akcije. Ljudsku radnu snagu pružilo je i Komunalno preduzeće.

Privatne firme Radmanci, Isko- com, Baka-com su ustupile po jedan kamion. MK Bihor je obezbijedio utovarnu JCB mašinu i članovi tog kluba su učestvovali u čišćenju. Osnovne škole Mahmut Adrović, Tucanje, 25 Maj, Vrbica, Trpezi, Savin Bor su se odazvale akciji sa svojim zaposlenima i učenicima.

FK Petnjica je učestvovao sa svojim sportistima i članovima.

Koordinatorka akcije Dragana Kaluđerović: “Smatram da je akcija Let’s do it, Montenegro! bar jednim dijelom uticala na stanovništvo u Crnoj Gori da vode racuna o svojoj okolini. Veliko mi je zadovoljstvo bilo da budem koordinatorka Prijestonice Cetinje, đe sam sa odličnim timom sprovela akciju “Očistimo Cetinje za 1 dan”. Ono što me je veoma iznenadilo jeste odziv velikog broja mladih ljudi koji će, nadam se, bar u nekoj mjeri pozitivno uticati na svoje vršnjake jer ipak, naš grad je naše dvorište i predstavlja ono što u stvari mi i jesmo.”

Tri stotine građana Prijestonice je prikupilo 200 kesa nelegalnog otpada u gradskoj zoni. Velika količina otpada je prikupljena na selu Čevo, gdje se pored prikupljanja otpada organizovalo i košenje trave i korova oko škole, crkve i uklonjeno je granje na samom ulazu u selo.

Veći dio zaposlenih u Prijestonici je učestvovao u kaciji čišćenja, takođe pored zaposlenih učestvovala je i zamjenica Gradonačelnika kao i direktori i rukovodioci sekretarijata u Prijestonici. Gradonačelnik Bogdanović je otvorio akciju čišćenja Let’s do it, Cetinje! i pozdravio učesnike.

Zaposleni u Sekretarijatu za Prostorno planiranje i urbanizam su napravili detaljnu mapu grada gdje su veoma precizno mapirali zone čišćenja.

Prijestonica je obezbijedila prevoz za učesnike koji su išli na selo Čevo.

Koordinatori zona su bili 8 zaposlenih iz Prijestonice. Posebnu zahvalnost dugujemo koordinatoru sela Čevo – Goranu Samardžiću koji je imao veliku odgovornost pri samoj organizaciji i akciji koja se realizovala na Čevu.

NVO „Aktivna zona“ je dala veliku logističku podršku tokom pripremanja Let’s do it, Cetinje!, takođe u akiji je učestvovao i veliki broj aktivista ove NVO. Koordinator zone čišćenja je bio predstavnik Aktivne zone.

Turistička organizacija Cetinje je obezbijedila sponzore za akciju čišćenja a to su: Coca –Cola crna Gora, Aqua Bianca, grisini Biobella Crna Gora. Takođe u akciji su učestvovali svi zaposleni u TO Cetinje na čelu sa direktoricom Anom Ivanović.

U akciji su očestvovali učenici i nastavnici škola: „Petar II Petrović Njegoš“, „Lovćenski partizanski odred“, Srednja škola – Gimnazija, Volonterski klub Gimnazije, Srednja likovna škola „Petar Lubarda“. Učešće u akciji je uzeo i Izviđački odred Gojko Kruška, zatim NVO My way, NVO Građanski kreativni centar, Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“, Savjet mladih Prijestonice Cetinje, Udruženje Veterana Cetinje, DOO Vodovod i kanalizacije, DOO Komunalno preduzeće – koje je ustupilo potrenu mehanizaciju i pomoć zaposlenih.

Tu su bili i DOO Sportski centar, Atletski klub Lovćen, Košarkaški klub MNE Cetinje, Ženski košarkaški klub Lovćen, Džudo klub Crnogorac, Komunalna policija, Centar za socijalni rad u Prijestonici Cetinje, Savjet mladih Socijaldemokrata Cetinje, Savjet mladih Demokratske partije socijalista Cetinje.

RTV Cetinje je bio medijski sponsor akcije Let’s do it Cetinje. Osim stalne najave akcije odrađen je i karatak prilog sa terena.

Pekara Oziris obezbijedila je sendviče za sve učesnike Let’s do it, Cetinje!

Profesionalni fotograf Veri Veroza uradio fotografije učesnika u akciji obilazeći sve zone čišćenja i bilježeći interesantne momente.

Let’s do it Cetinje protekao je u duhu pozitivne energije tokom koje je veoma uspješno realizovana akcija čišćenja grada. Čistile su se 5 gradskih zona i 1 seoska. U akciji je učestvovao veliki broj djece i omladine.

Nakon završene akcije čišćenja svi učesnici su bili ugošćeni posredstvom cetinjskih privrednika i Coca –Cola Crna Gora.

Ministar životne sredine Estonije, gospodin Siim Kiisler, koji je predsjednik Skupšine Četvrtog zasjedanja UN za životu sredinu, poslao je pismo podrške svjetskom pokretu“Let’s do it!”

U pismu podrške pripremi i realizaciji akcije, naveo je da svim srcem podržava akciju i da priznaje datum akcije kao Svjetski dan uklanjanja otpada. Napomenuo je da će taj dan biti najveća građanska akcija u istoriji, kada će se angažovati 150 država i milioni ljudi širom svijeta. Osvrnuo se da nedostatak društvene odgovornosti za brigu o otpadu i njegovom uticaju na životnu srednu, što je dovelo do ozbiljnih problema u mnogim državama. On smatra da se nastala situacija može poboljšati kroz povećanje svijesti i promociju društveno odgovornog ponašanja.

S tim u vezi, pozvao je države članice Ujedinjenih Nacija i njihove lidere da svim raspoloživim sredstvima podrže kampanje i inicijative koje se dešavaju u okviru Svjetskog dana uklanjanja otpada. Izrazio je i svoju radost zbog preduzimnja učešća u akciji.


Slijedeći primjer gospodina Kiislera, ADP – Zid poziva sve predstavnike Vlade Crne Gore i predstavnike međunarodnih misija koji imaju sjedište u Crnoj Gori, da podrže akciju koja će se održati u petak, 14. septembra 2018. godine na teritoriji čitave države.

„Mojkovac je bio i ostao grad volontera. Ponosimo se sa tim da je preko 10% građana, po poslednjem popisu, aktivno učestvalo u akciji. Na urbanom diejlu opštine učešće građana u akciji Let s do it, Montenegro! je iznenajuće veliko - više od 20%.

Dobro došli u najčistiji i najuređeniji grad u Crnoj Gori.“

Stevan Grdinić, Savjetnik predsjednika Opštine, Mojkovac

Koordinator akcije: Stevan Grdinić, Opština Mojkovac

Ukupan broj učesnika u opštini Mojkovac je 986 ljudi, koji su prikupili 665 vreća otpada. Koordinator akcije je bio gospodin Stevan Grdinić.

Završni događaj žurka na trgu je počeo u 18h. zbog djece iz vrtića a nastavilo se do 21h. Disk džokej pustao muziku uz koju su igrali učesnici akcije.

Na akciji su učestvovali dječiji vrtić ”Jevrosima Rabrenović Jevra”, OŠ ”Radomir Rakočević”, OŠ ”Milovan Rakoćević”, OŠ “Aleksa Bećo Đilas”, JU ŠC ”Vuksan Đukić”, Ribolovno društvo “Tara”, FK”Brskovo”, PK”Prošćenske planine”, PK”Dušan Bulatović Džambas”, Komunalno preduzeće ”Gradac”doo, NVO „Tera nostra“, NVO „Ekoturs“, Opština Mojkovac, MZ Polja, MZ Tutići, MZ Štitarica i Dom zdravlja”Boško Dedejić”.

“7Januar” doo je donirao higijenske rukavice za djecu. “Alfa trade”doo su donirali sokiće i slatkiše za učenike ŠC. “Peja” doo su donirali sokiće za djecu OŠ”Aleksa Bećo Đilas”.

Centar za kulturu “Nenad Rakočević” je učestvovao u akciji prikupljanja otpada i obezbijedili su ozvučenje i muziku za žurku.

Dragan Ašanin sa grupom zaljubljenika u golf je očistio su golf teren (prostor rekultivisanog jalovišta) i sopstvenim vozilom omogućio odvoz otpada, kao i rukavice i kese za taj lokalitet.

Prema Pravilniku o klasifikaciji i katalogu otpada Crne Gore, to su sledeće grupe:

-          Otpad koji potiče od istraživanja, iz rudnika i kamenoloma, i fizičkog i hemijskog tretmana minerala;

-          Otpad iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane;

-          Otpad od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i namještaja;

       Otpad iz kožne, krznarske i tekstilne industrije;

-          Otpad od rafinisanja nafte, prečišćavanja prirodnog gasa i pirolitičkog tretmana uglja;

       Otpad od neorganske hemijske prerade;

-          Otpad od organske hemijske prerade;

       Otpad od proizvodnje, pripreme, distribucije i upotrebe premaza (boje, lakovi i staklene glazure), ljepila, zaptivača i štamparskih mastila;

-          Otpad iz fotografske industrije

-          Otpad iz termičkih procesa;

-          Otpad od hemijskog površinskog tretmana i farbanja metala ili drugih materijala; hidrometalurgiija obojenih metala;

-          Otpad od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike;

-          Otpad od ulja i ostataka tečnih goriva;

-          Otpad od organskih supstanci koje se koriste kao rastvarači, sredstva za hlađenje i paljenje;

-          Otpad od ambalaže; apsorbenti, krpe za brisanje, materijali za filtriranje i zaštitne tkanine, ako nije drugačije specifikovan;

-          Otpad koji nije drugačije specifikovan u katalogu otpada;

-          Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopano zemljište sa kontaminiranih lokacija);

-          Otpad od zdravstvene zaštite ljudi i životinja i/ili s tim povezanog istraživanja (isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne dolazi od neposredne zdravstvene zaštite);

-          Otpad iz objekata za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda izvan mjesta nastanka i pripremu vode namijenjene ljudskoj upotrebi i vode za industrijsku upotrebu;

-          Komunalni otpad (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpad), uključujući odvojeno sakupljene frakcije.

Život u boljem, čistijem i bezbjednijem okruženju je cilj kome se teži kroz najveći svjetski civilni pokret Let’s do it world!

ADP – Zid, kao nosilac ove inicijative u Crnoj Gori, kontinuirano radi na podsticaju svih građana na aktivno učešće, na međusektorskoj saradnji i jačanju zajednice.

Jedna od najuspješnijih država iz našeg okruženja koje sprovode akciju Let’s do it! je Kosovo. Pohvalno je to što Vlada Republike Kosovo podržava akciju. Na sastanku za planiranje akcije u toj državi prisustvovali su Premijer, ministri Ministarstava za životnu sredinu i prostorno planiranje, Ministarostva bezbjednosnih snaga Kosova, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i ministar Unutrašnjih poslova.

U cilju pripreme i realizacije akcije, Premijer Kosova je donio odluku da se formira Državna radna grupa za ovo pitanje, koju čine: kancelarija Premijera, Ministarstvo za ekonomski razvoj, Ministarstvo za infrastrukturu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Let’s do it, Kosovo! i NVO Green art Centar.

Uloga Let’s do it Kosova! je:


Da obezbijedi inoformacije o nelegalnom otpadu, njihovim lokacijama i veličini;

Da u saradnji sa opštinama odrede lokacije i vremenske okvire za aktivnosti;

Da koordiniše i regrutuje volontere;

Da predvodi kreativnu informativnu kampanju i mobiliše građane;

Da uključi i koordiniše nacionalne i internacionalne organizacije;

Da pripremi nacrt tehničkog i finansijskog pregleda za implementaciju aktivnosti;

Da ohrabri ostale subjekte da podrže ostvarivanje ciljeva aktivnosti.

Da li ste znali da svake godine 8 miliona tona otpada završi u okeanu, od čega je 80% sa kopna? To je kao da svake godine 112.123 aviona Boeing 737 – EP900 bacimo u okean… Svake godine!

Činjenica je da otpad ima gadnu “naviku” da se ne zadržava samo na jednom mjestu. Kada počne da se raspada, štetne hemikalije i otrovi počinju da cure: prvo u zemlju, zatim u vodu i vazduh, i od toga direktno zavisi zdravlje čovječanstva. Prljava voda za piće, širenje bolesti, crvene zastave zbog zagađenja vazduha, povezani su sa otpadom koji proizvodimo.

Otpad je svjetski problem. Postoji bezbroj priča o negativnom uticaju nelegalnog otpada širom svijeta. Ukratko, mi brinemo o posljedicama zbog nelegalnog otpada, jer, ne možemo sebi da priuštimo da nas se to ne tiče.


Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) od januara 2018. godine sprovodi projekat „Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”. ADP-Zid izražava zabrinutost zbog nedovoljnog broja predatih zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, naročito objekata za osnovno stanovanje.

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi uradili smo nacrt Odluke o ponavljanju roka za pokretanje postupka legalizacije bespravnih objekata na teritorijama 10 opština i na teritoriji glavnog grada.

Naime, smatramo da zahtjeve za legalizaciju treba podnositi u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o naknadi za komunalno opremanje zemljišta, Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte i Odluke o kriterijumima za utvrđivanje vrijednosti državnog zemljišta na kojem je bespravni objekat sagrađen.

Ovim predlogom predložili smo da Predsjednici opština zaduže nadležne sekretarijate koji će u roku od 60 dana od donošenja ove odluke pripremiti i dostaviti nacrt Skupštini Glavnog grada/Opštine.

Razlozi zbog kojih vidimo krucijalno značajnim produženje roka za legalizaciju su sljedeći:

  1. Broj podnijetih zahtjeva za legalizaciju je manji od polovine percipiranih i u analizama pominjanih bespravno sagrađenih objekata u državi, ponajviše kreiranoj zbunjenosti ali i razočarenja kod građana u odnosu opština i javnih institucija po ovom pitanju.
  2. Negativna osjećanja građana prema zakonskim obavezama stvorena su usljed dugog čekanja građana na početak primjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i na odluke koje je trebalo donijeti po opštinama. Zakon o legalizaciji neformalnih objekata, koji je 30.07.2018. usvojen nakon četiri godine stajanja u skupštinskoj proceduri, imao je u tri navrata odlagan početak primjene: najprije do 01.03.2017., zatim izmjenom od 28.02.2017. kada je početak primjene pomjeren na 31.07.2017., da bi opet novom izmjenom 10.07.2017. početak primjene bio odložen za 31.12.2017.
  3. Novi zakon je dodatno regulisao proces legalizacije, što je pohvalno zbog cjelovitosti i primjene, ali je postavljeni rok bio kratak, neprecizne informacije su dolazile sa različitih adresa, dok su nadležni sekretarijati na opštinskom nivou bili nedovoljno pripremljeni za primjenu ovog zakona.
  4. Ovjera elaborata izvedenog stanja, u posljednjim danima pred utvrdjeni rok, postala je nesnosna zbog velikih gužvi na šalterima područne jedinice Uprave za nekretnine. Tako su građani prekidali sa pribavljanjem potrebnih dokumenata za privođenje, ovog egzistencijalno važnog postupka, kraju.

Podsjećamo javnost a i nadležne u institucijama na lokalnom nivou da smo pored ove inicijative, u prethodnom periodu uputili i niz predloga medju kojima je potreba da se u skadu sa važećim Zakonom o socijalnom stanovanju i mogućnostima koje opštine imaju u domenu socijalne politike nađe modul da se pomogne socijalno najugroženijim slojevima u procesu legalizacije objekata osnovnog stanovanja.

Napominjemo da su troškovi života nepodnošljivo visoki za socijalno ranjive grupe i da će dodatni namet biti prepreka legalizaciji njihovih objekata ali i njihovog izlaska iz socijalne potrebe. Jasno je da se legalizacija vrši u javnom interesu, a taj javni interes trebalo bi da bude najočitiji kod legalizacije objekata osnovnog stanovanja socijalno ranjivih grupa. Stoga smo predložili da naknadu za komunalno opremanje na prostoru koji nije prva ekskluzivna i urbanistička zona, treba propisati u simboličnom iznosu za vlasnike objekata osnovnog stanovanja – za domaćinstva čiji mjesečni prihodi ne prelaze 200 eura po članu domaćinstva, računajući u članove lica koja je vlasnik bespravnog objekta dužan da izdržava. Takođe smo stava da korisnicima socijalne pomoći ovu naknadu ne bi trebalo naplaćivati, ali i da umanjenja treba primijeniti i kod otkupa zemljišta u državnoj svojini.

Podsjećamo opštinske predstavnike ali I resorno ministarstvo da će u nastavku procesa veliki izazov biti legalizacija etažnih stambenih objekata. Zbog očite odgovornosti koja je postojala, tražimo da opštine i ministarstvo preuzmu teret pripreme tehničke dokumentacije za etažne stambene objekate, jer imaju svoje službe koje mogu da preuzmu dobar dio tereta i podijele ga sa vlasnicima stanova u nelegalno sagrađenim objekatima. Utvrđivanje krivice za ove „propuste“ treba tražiti kasnije. Razlozi su jednostavni - Ako se traži od građana da se izmire obaveze koje su imali u prethodnom periodu jer su gradili nelegalno, mora se tražiti od investitora da izmire svoje objave u pogledu neizmirenih obaveza za izgradnju etažnih stambenih objekata ili da prihvate propuste svojih službi.

U ovoj godini smo fukusirani na ambiciozan cilj da masovnim naporima očistimo svijet od nelegalnog otpada. Namjera nam je da 150 država bude uključeno u jednom danu u izvandrednoj akciji i saradnji.

Ako uspijemo, mi ćemo angažovati 5% svjetske populacije. Ovo nije broj koji je tek tako “izvučen iz šešira”. On predstavlja procjenu koliko je ljudi potrebno za stvaranje trajnih promjena i prevazilaženje jednodnevnog aktivizma.

Na Svjetski dan uklanjanja otpada, probudićemo se na Novom Zelandu i završiti dan na Havajima. Na kraju, mi ćemo promjeniti svijet.

Javne tribine na temu "Legalizacija bespravno sagrađanih objekata" održaće se:

 

 - Kolašin, četvrtak    07. jun 2018, sa početkom u 13 h u Centru za kulturu
 - Mojkovac, četvrtak 07. jun 2018, sa početkom u 10 h Multimedijalna sala SO