facebook  twitter

Predstavnica ADP - Zida na radionici "EEPOW - Angažovanje radnika u Istočnoj Evropi"

11 maj 2018
1458 puta

Koordinatorka programa socijalnih politika ADP-Zid Jovana Duković-Milović bila je učesnica radionice "EEPOW - Angažovanje radnika u Istočnoj Evropi". Projekat EEPOW baviće se angažovanjem radnika u pretpristupnoj fazi kroz pružanje pomoći zemljama kandidatima Crnoj Gori, Srbiji, Albaniji i Makedoniji u sprovođenju Direktive o angažovanju radnika prije njenog stupanja na snagu. Projekat je finansijski podržan od strane EU i radionica je realizovana u organizaciji Zavoda za zapošljavanje, a u saradnji sa Evropskim centrom za socijalnu politiku i istraživanje iz Austrije i Istraživačkim centrom Slovenačke akademije nauka i umjetnosti.