facebook  twitter

Panel diskusija "Rasizam i rasna diskriminacija pri zapošljavanju"

23 mar 2018
2062 puta

ADP-Zid, kao član međunarodne UNITED mreže, ove godine organizuje panel diskusiju ''Rasizam i rasna diskriminacija pri zapošljavanju'' koja će se realizovati 26. marta 2018. godine, na Fakultetu političkih nauka, sa početkom u 16h.

Cilj panela jeste da, prije svega mladima, studentima približi temu rasizma, kao i koliko je rasna diskriminacija zastupljena pri zapošljavanju.

UNITED za interkulturalnu akciju je evropska mreža protiv nacionalizma, rasizma, fašizma, koja pruža podršku migrantima, izbjeglicama i manjinama. Zajedno sa preko 560 organizacija širom Evrope, od lokalnih asocijacija do nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija, UNITED sprovodi kampanje, organizuje konferencije, učestvuje u projektima, proizvodi publikacije i preduzima aktivnosti zagovaranja u znak protesta protiv diskriminacije i promoviše zajedničku viziju raznovrsnog i inkluzivnog društva.

 

Agenda

16:16:10 Uvodna riječ i predstavljanje govornika- Milena Šćepanović i Aleksandar Šipčić, ADP-Zid

16:10 -16:30 Rasna diskriminacija pri zaposljavanju i prevencije od strane Ombudsmana - Zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda Ombudsman, Siniša Bjeković

16:30– 16:50 Predstavnik Ministarstva za ljudska i manjiska prava

16:50-17:00 Manjiske grupe u zapošljavanju - Elvis Beriša, NVO Phiren Amenca, Koračajte sa nama

17:00-17:20 Zakon o zabrani diskriminacije, primjenjivost Zakona - Ivana Mihajlović, USSCG

17:20-17:45 Diskriminacija kao dio sistema zastite ljudskih prava i Međunarodni instrumenti u borbi protiv rasne diskriminacije – profesorica UCG Ivana Jelić

17:45-18:10 Pitanja i zaključci