facebook  twitter

Retrospektiva: Let's do it, Šavnik! - 2016. godine

22 avg 2018
13752 puta

U Opštini Šavnik, inicijalni sastanak sa predstavnicima održan je 3. februara 2016. godine. Zaposleni u Opštini su akciju prepoznali kao veoma korisnu priliku za svoju opštinu. Predsjednik opštine, Mijomir Vujačić, je odmah prihvatio da bude koordinator akcije u svom gradu, kako bi pratio čitav tok pripreme i kako bi akcija bila pripremljena na adekvatan način. Na sastanku je donio odluku da će zaposleni u opštini kojom rukovodi, biti uključeni u organizaciju i realizaciju akcije, te da će na sam dan akcije moći da zajedno sa ostalim građanima, daju svoj doprinos u uklanjanju otpada. Direktorica Komulanog preduzeća, Slavojka Strunjaš, koja je takođe prisustvovala tom sastanku, izrazila je spremnost da u okviru mogućnosti preduzeća kojim rukovodi, obezbijedi svu potrebnu pomoć u vidu mehanizacije, organizacije i ljudstva.

U Šavniku je organizovan i sastanak sa gospodinom Gašom Lalovićem, vlasnikom ugostiteljskog objekta Etno selo Nevidio. Gospodin Lalović je, kao privatnik koji posluje na teritoriji opštine Šavnik, prepoznao odličnu priliku za iskazivanjem svog društveno odgovornog poslovanja, ali i poštovanja prema okolini u kojoj posluje, izrazio želju da bude dio akcije. U skladu sa svojim interesovanjima, njegova firma je izabrala da se bavi čišćenjem jednog lokaliteta u Šavniku – Pošćenje.

Početkom aprila 2016. godine, održan je sastanak sa koordinatorima akcije u Opštini Šavnik. Koordinatore je uvodnom rječju pozdravio predsjednik te Opštine i izrazio spremnost za učešćem, te obavezao zaposlene u opštinskim institucijama da izlaskom na akciju i sopstvenim primjerom motivišu i građane Šavnika. Na sastanku su prisustvovali već ranije predloženi članovi koordinacionog tima, a direktorica komunalnog preduzeća Šavnik je preuzela najviše obaveza i izražavala posebnu želju da akcija bude uspješna.

 

Istog dana, održan je sastanak sa gospodinom Gašom Lalovićem, vlasnikom Etno sela „Nevidio“. On je i ranije izražio želju za učešćem u akciji sa svojim prijateljima i saradnicima. Takođe je rekao da će za one koji se odazovu akciji u blizini njegovog restorana obezbijediti ručak i osvježenje.

Na dan akcije, 400 učesnika je prikupilo 64m3 otpada. Učesnici su se okupili u prostorijama “Centar za Kulturu” gdje su dobili sendviče i sokove obezbijeđene od strane SO Šavnik.

Izlazak ljudi na akciju su omogućili O.Š ”Bogdan Kotlica” Boan, O.Š. ”Jovan Ćorović”-Bukovica, MZ Bukovica, JU Centar za kulturu, sport i medije, JU Obrazovni centar Šavnik, Komunalna policija, Elektrodistribucija-Žabljak poslovnica Šavnik, Centar za socijalni rad, Turistička organizacija “Extreme Wild Beauty”, MZ Pošćenje, Uprava za šume-područna jedinica Šavnik i Stanica policije Šavnik. D.O.O. ”Komunalne djelatnosti” Šavnik je obezbijedio mehanizaciju i autobuse. Lokalna Samouprava SO Šavnik je finansijski pomogla akciju za kupovinu hrane i goriva. Mehanizacijom je akciju pomogla i Služba zaštite i spasavanja. MZ Boan je pored ljudi koji su izašli na akciju obezbijedila i dio mehanizacije. “EKO PER”d.o.o. Šavnik je akciju podržao ljudstvom za rad na akciju i obezbjeđenjem vode za piće.

Etno selo Nevidio, sa svojim zaposlenima i prijateljima, su očistili lokalitete u sovjoj okolini, pa je u restoranu Etno sela upriličeno druženje i ručak za učesnike.