facebook  twitter

Primjer dobre prakse i podrške vlasti - Kosovo

08 avg 2018
1568 puta

Život u boljem, čistijem i bezbjednijem okruženju je cilj kome se teži kroz najveći svjetski civilni pokret Let’s do it world!

ADP – Zid, kao nosilac ove inicijative u Crnoj Gori, kontinuirano radi na podsticaju svih građana na aktivno učešće, na međusektorskoj saradnji i jačanju zajednice.

Jedna od najuspješnijih država iz našeg okruženja koje sprovode akciju Let’s do it! je Kosovo. Pohvalno je to što Vlada Republike Kosovo podržava akciju. Na sastanku za planiranje akcije u toj državi prisustvovali su Premijer, ministri Ministarstava za životnu sredinu i prostorno planiranje, Ministarostva bezbjednosnih snaga Kosova, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i ministar Unutrašnjih poslova.

U cilju pripreme i realizacije akcije, Premijer Kosova je donio odluku da se formira Državna radna grupa za ovo pitanje, koju čine: kancelarija Premijera, Ministarstvo za ekonomski razvoj, Ministarstvo za infrastrukturu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Let’s do it, Kosovo! i NVO Green art Centar.

Uloga Let’s do it Kosova! je:


Da obezbijedi inoformacije o nelegalnom otpadu, njihovim lokacijama i veličini;

Da u saradnji sa opštinama odrede lokacije i vremenske okvire za aktivnosti;

Da koordiniše i regrutuje volontere;

Da predvodi kreativnu informativnu kampanju i mobiliše građane;

Da uključi i koordiniše nacionalne i internacionalne organizacije;

Da pripremi nacrt tehničkog i finansijskog pregleda za implementaciju aktivnosti;

Da ohrabri ostale subjekte da podrže ostvarivanje ciljeva aktivnosti.