facebook  twitter

Urednik

Urednik

ADP - Zid se dugi niz godina bavi temom socijalnog stanovanja kao i politikom stanovanja u Crnoj Gori. Koristeći se uporednim praksama i pozitivnim primjerima iz regiona i svijeta, kreiramo preporuke i predlažemo rješenja kako bi unaprijedili politiku stanovanja kod nas.


ADP-Zid pokreće servis za psiho-socijalnu pomoć korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva i to u Beranama, gdje postoji veliki broj socijalnih stanova i njihovih korisnika. Projekat u okviru kojeg se servis realizuje finansiran je od strane Evropske Unije kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. Projekat imlementira ADP - Zid u partnerstvu sa Opštinom Berane i Hausing centrom iz Beograda.
Na ovaj način želimo da damo primjer koji može da bude primjenljiv i u drugim opštinama, ali i da damo inovativna rješenja za bolje funkcionisanje sistema socijalnog stanovanja, koji će ići u korist kako državne politike i njene održivosti, tako i u korist samih korisnika.


Želimo da svi žive dostajanstvenim životom, bez davanja privilegija jednima, a oduzimanja prava onima kojima ta prava pripadaju.

Pratite našu stranicu i website www.stanovanje.me i naš rad kako biste bili u toku.


Zavisnost od kockanja se ponekad naziva „skrivenom bolešću“, jer ne postoje očigledni fizički znaci ili simptomi kao što postoje kad je zavisnosti od droge ili alkohola u pitanju. Problematični kockari takođe obično negiraju ili minimiziraju problem - čak i za sebe. Međutim, možda imate problema sa kockanjem ako:

• Osjećate potrebu da budete tajnoviti u vezi svog kockanja. Idete da kockate u tajnosti ili možete lagati koliko kockate, zbog osjećaja da drugi neće razumjeti ili da ćete ih iznenaditi velikom pobjedom.

• Imate problema sa kontrolom kockanja. Jednom kada započnete kockanje, možete li da se udaljite? Ili ste prisiljeni da se kockate dok ne potrošite poslednji dolar povećavajući svoje uloge u želji da vratite izgubljeni novac?

• Kockate se čak i kada nemate novca. Možete se kockati dok ne potrošite poslednji dolar, a zatim pređite na novac koji nemate - novac za plaćanje računa, kreditnih kartica ili stvari za svoju djecu. Možda ćete se osjećati podstaknuto da pozajmite, prodate ili čak ukradete stvari za novac od kockanja.

• Porodica i prijatelji brinu za vas. Poricanje zadržava problem sa kockanjem. Ako su prijatelji i porodica zabrinuti, pažljivo ih slušajte. Nije znak slabosti tražiti pomoć. Mnogi stariji kockari nerado kontaktiraju svoju odraslu djecu ako su prokockali nasledstvo, ali nikad nije kasno da se promijene na bolje.

 

Nekoliko mitova i činjenica o kockanju: 


Mit: Morate se kockati svaki dan da biste bili problematičan kockar.
Činjenica: Problematični kockar može se kockati često ili rijetko. Kockanje je problem ako stvara probleme.

Mit: Problematično kockanje zapravo nije problem ako kockar to sebi finansijski može priuštiti.
Činjenica: Problemi izazvani prekomjernim kockanjem nisu samo finansijski. Previše vremena provedenog na kockanju takođe može dovesti do problema u odnosim i pravnih problema, gubitka posla, mentalnih problema, uključujući depresiju i anksioznost, pa čak i samoubistvo.

Mit: Problem sa kockanjem samo je slučaj slabe volje, neodgovornosti ili neinteligencije.
Činjenica: Problemi s kockanjem pogađaju ljude svih nivoa inteligencije i svih sredina. Ranije odgovorne i snažne volje pojedinci jednako će vjerovatno razviti problem kockanja kao i svi drugi.

Mit: Partneri problematičnih kockara često voze svoje najmilije na kockanje.
Činjenica: Problematični kockari često pokušavaju da racionalizuju svoje ponašanje. Kriviti druge je jedan od načina da se izbjegne preuzimanje odgovornosti za svoje postupke, uključujući i ono što je potrebno za prevazilaženje problema.

Mit: Ako kockar sa problemom stvori dug, trebali biste mu pomoći da se pobrine za to.
Činjenica: Brzi način rješavanja problema može da se čini kao prava stvar. Međutim, spasavanje kockara od duga može zapravo pogoršati stvari omogućavanjem da se nastave njihovi problemi s kockanjem.

Posao u životu većine ljudi zauzima vrlo važno mjesto. Ne samo da na poslu provodimo veliki dio vremena i zarađujemo za život, nego nam posao daje i osjećaj identiteta te može biti izvor velikog zadovoljstva, ali i nezadovoljstva. Zadovoljstvo poslom u velikoj mjeri utiče na naše opšte životno zadovoljstvo i psihološku dobrobit. Ako smo nesretni na poslu, teško da ćemo biti sretni ostatak dana. Savjet: Ostavite posao u kancelariji, možda zvuči dobro, ali ga je teško sprovesti u djelo. Stoga mnoge radne organizacije naglašavaju zadovoljstvo poslom svojih zaposlenih.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je organizovala dvodnevnu Orijentacionu radionicu u smjeru kreiranja servisa podrške za stanare socijalnih stanova i lica u riziku od beskućništva. Radionica se održala 29. i 30- jula 2020. i to online uz pomoć ZOOM platforme. Оbuci je prisustvovalo oko 35 učesnika, profesionalaca iz oblasti zaštite prava ugroženih socijalnih grupa.

Cilj radionice je bio prikupljanje informacija o realnom stanju u oblasti socijalnog stanovanja, dijeljenju iskustava i potreba, kao i širenju znanja o dobrim praksama u ovom polju, a njen krajnji cilj jeste da doprinese kreiranju pilot servisa u Beranama za podršku korisnicima socijalnog stanovanja, koji će biti usmjeren ka potrebama lokalne zajednice, kao i utvrđvanju dostupnih resursa u lokalnim zajednicama.

U skladu sa tim, na radionici su prvog dana prezentovani teorijski pristupi temama stanovanja i prikazan je kratak film Hausing Centra o Socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima, modelu stanovanja koji se više od 15 godina realizuje u Srbiji i koji podrazumijeva, pored stana, i individualizovanu podršku stanarima koju pružaju Centar za socijalni rad i domaćinska porodica. Iskustva tog međunarodno priznatog i nagrađivanog koncepta ukazuju da je sistem socijalnog stanovanja održiv kada je pružena potrebna podrška stanarima. Nakon toga je održan radioničarski dio gdje su u interaktivnom on-line dijalogu razmatrane teme od posebnog značaja za razvoj servisa podrške stanarima socijalnih stanova. Ukazano je koliko je važno na podršku stanarima gledati kao na cjelovit pristup sveobuhvatnom zadovoljenju potreba, ukoliko želimo da obezbijedimo kvalitetetniji život stanara, odnosno doprinesemo izlasku osjetljivih grupa iz kruga siromaštva i socijalne isključenosti.

Drugog dana orijentacione radionice prikazan je kratak film Hausing Centra o beskućništvu snimljen tokom istraživanja beskućništva u Srbiji, nakon čega su uslijedile teorijske prezentacije na temu beskućništva. U drugom, radioničarskom dijelu gdje su u interaktivnom on-line dijalogu razmatrane teme od posebnog značaja za beskućništvo i rizik od beskućništva i razvoj servisa podrške licima u riziku od beskućništva.

Radionica je realizovana u sklopu projekta „Servis za psihosocijlnu podršku korisnicima socijalnih stanova i porodica u riziku od beskućništva“ finansisjski podržanog od strane Evropske Unije kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. Projekat imlementira ADP - Zid u partnerstvu sa Opštinom Berane i Hausing centrom iz Beograda.

Lična zaštitna oprema je neizostavan dio bezbjednosti i zdravlja na radu, ukoliko se upotrebljava i to na ispravan način.

Počelo je prijavljivanje za crnogorsku inženjersku ljetnju školu „Montenegrin Engineering Summer School 2020“ i završava se 10. septembra 2020. godine.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) u periodu od 10. do 14. jula 2020. godine je organizovala Boot camp u hotelu Otrant, u Ulcinju. Na Boot camp-u je učestvovalo 19 učesnika.

Blockchain se u prethodnih godinu-dvije pretvorio u još jedan internet buzzword. Termin koji jako mali broj ljudi razumije, u poslednje vrijeme se sve češće može sresti ne samo u tech medijima već i u mejnstrimu.

U cilju zaštite zdravlja zaposlenih od širenja zaraze virusom predstavljamo vam uputstva za bezbjedan i zdrav rad pri radu u periodu epidemije.

Većina ljudi smatra da rad u kancelariji ne može biti toliko opasan kao i rad na terenu, ali to je samo zato što nisu bili suočeni sa opasnim situacijama na poslu. Zaštita od požara je važan faktor u svim strukturama, ali kada se u obzir uzmu događaji sa fatalnim posledicama, rad u kancelarijskom okruženju značajno odskače. Šta je sve potrebno da bi zaštita od požara bila na zadovoljavajućem nivou?