facebook  twitter

V za aktivizam

28 jan 2019 Napisala

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid  realizuje projekat „V za aktivizam” podržan od strane Ministarstva sporta.

Cilj projekta jeste da promovisanjem i praktikovanjem vrijednosti volonterizma, mladi uspostave mehanizme za razvoj i podršku omladinskog aktivizma doprinoseći stvaranju boljeg, sveobuhvatnog i solidarnog društva, kao i unaprijeđenje kapaciteta učenika i nastavnika za sprovođenje organizovanog uključivanja volontera i promovisanja vrijednosti volontiranja.

Projektom je planirano uspostavljanje saradnje sa školama, koje će kroz trodnevni trening o volonterskom menadžmentu se upoznati sa osnovnim prinicipima i vrijednostima volontiranja koje su od velikog značaja, posebno za učenike i nastavnike. Projektom je planirana realizacija jednodnevnih radionica za učenike i nastavnike škola. Realizovanjem jednodnevnih radionica nastavnici i učenici će u svojim školama širiti kulturu školskog volontiranja, kao i realizovati volonterske akcije.
Tokom cijelog procesa, podršku i pomoć će imati od trenerskog tima koji će pomoći u izradi nacrta akcionih i monitoring planova za volonterske akcije.

U okviru vaspitno-obrazovnog sistema treba razvijati klimu u kojoj se grade sistem vrijednosti i stvaraju navike i vještine aktivnog angažmana u svojoj zajednici. Vaspitno-obrazovne ustanove moraju imati važnu ulogu u promovisanju vrijednosti koje se volontiranjem afirmišu. Uključenost u volonterske aktivnosti omogućava da vrijednosti žive. Upravo je volontiranje jedan od načina da se dopusti vrijednostima da imaju svoju dinamiku za promjenu, za bolje sjutra. Volontiranje, bilo grupno ili individualno, aktivnost je kojom se doprinosi poboljšanju različitih sfera života pojedinca, uže i šire zajednice . Ovakvim angažovanjem se podstiče lični razvoj volontera, podrška i osnaživanje ličnih vještina, ali i razvijanje novih, posebno u konceptu cjeloživotnog učenja.

NVO ''Da zaživi selo'' u saradnji sa Ministarstvom sporta i Informativnim centrom Pljevlja, raspisala je konkurs za mlade talente, za jednu od oblasti na temu ''Ljubav''. Konkurs je otvoren povodom VII Multimedijalnog festivala - Nacionalng festivala mladih u Pljevljima.

Prijava za volontiranje

18 jan 2019 Napisala

Ako želiš da volontiraš, evo upitnika koji trebaš da popuniš kako bi mogli da stupimo u kontakt sa tobom i ispunimo tvoju želju, kada je volontiranje u pitanju. Rokovi za prijavu oko volontiranja ne postoje.

U pitanju je tvoje slobodno vrijeme, iskoristi ga kreativno!

U utorak, 4. decembra 2018. godine, u hotelu “Centreville”, Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je obilježila Međunarodni dan volontera i po dvanaesti put zaredom dodijeljene su godišnje nagrade za volonterizam u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš.

Predstavnice ADP-Zid, Milena Šćepanović i Isidora Drašković, boravile su u Črnomelju, Slovenija u periodu od 10. - 17. decembra 2018.  na treningu, čija tema i jeste korišćenja digitalnih alata.

TC ''Digi-YOU-Th'' je dio velikog projekta ''Youth Work in Progress'', implementiran od strane mreže mladih Jugoistične Evrope iz Bosne i Hercegovine. Na samom treningu uključeno je 12 partnerskih organizacija, iz 11 zemalja. Ovaj trening se sastoji iz tri dijela, online faza koja je počela prije same obuke u Sloveniji, zatim drugi dio jeste tokom obuke, a treći dio jesu follow up aktivnosti nakon treninga.


Cilj ovog projekta je podizanje kvaliteta i održivosti programa za mlade, kroz razvoj kompetencija mladih radnika i lidera koje im pružaju inovativnu, modernu i kvalitetnu omladinsku radnu službu koja efikasno reaguju na trenutne socio-ekonomske potrebe mladih ljudi EU i Zapadnog Balkana.


Da bismo unaprijedili priču o Evropi i onome šta treba očekivati i kako možemo doprinijeti boljoj budućnosti, osmišljeno je takmičenje koje ima za cilj sakupljanje ideja i potencijalnih rješenja na različite teme koje su relevantne za mlade ljudi i za budućnost Evrope.
Kroz ovaj poziv mladi mogu podijeliti svoje uvide, znanje i praksu o različitim aspektima svog života i ponuditi rješenja ili ideje koje mogu pomoći u prevazilaženju izazova s kojima se suočavaju zajedno.

Akcija Let's do it Montenegro - Nastavljamo drugačije, realizovaće se u petak 14. septembra 2018. godine u periodu od 09h do 13h.
Na mjestima okupljanja, u gradovima, dobićete potreban materijal za rad (kese, rukavice, vodu)
Sve dodatne informacije možete dobiti putem viber broja +382 67 210 848, a takođe se još uvijek i možete prijaviti za akciju.

Petak, 14.septembar je dan kada će biti realizovana najveća građanska akcija u istoriji planete, kada će se angažovati 150 država i milioni ljudi širom svijeta. Prepoznaj svoju ulogu, budi dio ovog jedinstvenog događaja i uzmi učešće u akciji u jednoj od crnogorskih opština.

Volontiranje je dio istorije gotovo svake civilizacije. Kako počiva na ideji da globalno ne završava, nego tek počinje sa lokalnim, ono zavrijeđuje i posebnu pažnju. Volontiranje ne daje samo doprinos razvoju društva, nego i razvoju pojedinca, tako da ova simbioza nikada ne prestaje, čime volontiranje dobija prefiks pozitivne i jedinstvene aktivnosti u današnjem društvu.

Pošto volonterizam i volonteri u svakoj državi predstavljaju ogroman ljudski potencijal, ADP-Zid u sklopu IAVE međunarodne mreže čiji je član, radi na Nacionalnom izvještaju o volontiranju. Na propratnom linku (https://docs.google.com/forms/d/1UHNXgVaebSn39VodmNXI6U2-6BqAGgrDpMyuMPb1BhA/edit), možete naći anketu za volontere o volonterizmu u Crnoj Gori. Osim volontera, u upitniku su još uključene kompanije, organizacije, insitutcije...

Rok za popunjavanje upitnika je 01. avgust 2018. do 23:59

Za sva dodatna pitanja, kao i informacije možete se obratiti i na broj putem e-maila: adp.zid@gmail.com, kao i putem telefona na broj +382 20 207 130

Isidora, Miloš, Bogdan, Katica, Petar i Katarina su prije četiri sedmice započeli EVS avanturu u Taragoni.