facebook  twitter

Od 15. Do 17. Januara, u Makedoniji realizovan je kick off sastanak u okvir projekta Mladi ambasadori. Projekat predstavlja izgradnju kapaciteta za mlade u susjednim zemljama i zemljama iz još 11 zemalja čiji je cilj promocija učešća u aktivnostima nefromalnog obrazovanja I moći validacije I priznavanja kometencija stečenih izvan formalnog obrazovnog okruženja kroz inovativnu metodologiju.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid uputila je pismo, prijedlog o valorizaciji građanskih volonterskih inicjiativa, potpredsjedniku Vlade i predsjedniku NKT za zarazne bolesti, gospodinu Milutinu Simoviću. U nastavku možete naći pismo u cjelosti.

 

U Bitoli je u periodu od 27. februara do 1. marta 2020. održana druga regionalna radionica za dizajniranje volonterskog programa u okviru Route WB6 projekta.

 

U Beogradu je u periodu od 5-8. februara 2020. održana prva regionalna radionica za dizajniranje volonterskog programa u okviru Route WB6 projekta.

ROUTE WB6

20 mar 2019 Napisala


Opšti cilj projekta je promovisanje prekograničnog dugoročnog i kratkoročnog volontiranja kao alata koji će doprinijeti smanjenju socijalne i etničke distance među mladima u regionu, kao i povećanju njihove prosocijalne i evropske vrijednosti koje će dovesti do pomirenja, stabilnosti i prosperiteta u regionu WB6.

Projekat se sprovodi širom 6 zemalja Zapadnog Balkana, a konzorcijum vodi Regionalna kancelarija za saradnju mladih - RYCO u saradnji sa sljedećim organizacijama iz WB6 - Beyond Barriers iz Albanije, Mreža mladih jugoistočne Evrope (SEEYN), Lens sa Kosova, Omladinski kulturni centar Bitola, Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid i Mladi istraživači Srbije. Projektne aktivnosti započele su 1. januara 2019. godine i završiće se u decembru 2021. godine.

Opšti cilj projekta Route WB6 je da mlade ljude iz regiona WB učini pokretačima pomirenja i društvene obnove, omogućavajući im primjenu evropskih vrijednosti, iniciranje i vođenje interkulturalnog dijaloga i regionalne saradnje u pravcu društveno-ekonomskog i demokratskog razvoja.

Tri glavna rezultata projekta su:

1) Reforma volonterske politike – promovisanje povoljnog političkog okruženja za razvoj volonterstva u cilju povećanja dosega mladih koji volontiraju; ovo će doprinijeti stvaranju osnova regionalne politike o volontiranju koje će partnerske organizacije (Nacionalni volonterski servisi – NVS u WB6) koristiti kao okvir za zagovaračke napore u reformi volonterske politike u WB6.

2) Uspostavljanje Regionalnog volonterskog servisa i regionalnog volonterskog programa ROUTE WB6 – Regionalni volonterski servisi služiće kao regionalni resursni centar za volontiranje koji će prikupljati resurse i koordinisati rad svih Nacionalnih volonterskih servisa WB6 sa ciljem da: omoguće dostupnu regionalnu volontersku praksu, osiguraju regionalno zalaganje za volontersku politiku; promovišu prekogranično volontiranje za mir i pomirenje; održe regionalni program ROUTE WB6; pruže izgradnju kapaciteta OCD i mladih korisnika regionalnog programa, kao i za nadgledanje i evaluaciju regionalnih volonterskih programa.

3) Jačanje regionalnog volonterskog programa ROUTE WB6 – novo dizajnirani regionalni program će biti osnažen kroz prvu RYCO grant šemu za volontiranja predviđenu za organizacije i škole u WB6. 50 pojedinaca imaće priliku da se uključi u dugoročne razmjene, a oko 400 mladih će učestvovati u grupnim razmjenama volontera.

 

 

 

 

 

Dan dobrih djela (Good Deeds Day) je godišnja tradicija dobrih djela, a kod nas će se po drugi put realizovati 29. marta 2020.godine širom Crne Gore.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je po prvi put u Podgorici organizovala Živu biblioteku 20. novembra u biblioteci Gimnazije ''Slobodan Škerović'', u periodu od 11-14h.

„Živa biblioteka” funkcioniše baš kao prava biblioteka, gdje čitaoci dolaze da pozajme „knjigu“ na određeno vrijeme, samo što postoji jedna razlika: knjige u „Živoj biblioteci” su ljudi, gdje Knjige i Čitaoci imaju priliku da uđu u pravi dijalog.

Knjige predstavljaju grupe koje su često meta predrasuda i stereotipa i koje su često žrtve diskriminacije i socijalne inkluzije. U ovoj biblioteci, Knjige ne samo da mogu da pričaju, već mogu i da odgovaraju na pitanja Čitalaca, mogu da postavljaju pitanja i, što je najvažnije, i da uče. Bitno je spomenuti da sve knjige učestvuju u „Živoj biblioteci” na bazi volonterskog rada.

Posjetioci su imali priliku da čitaju pet živih knjiga sa sledećim naslovima: ''Izbjeglica iz besmisla'', ''Moje prvo iskustvo na omladinskoj razmjeni'', '''U borbi sa predrasudima i stereotipima LGBT osobe'' , ''Moj put ka vršnjačkom nasilju'' i ''Kako sam pobijedila vršnjačko nasilje''.

Projekat sprovodi organizacija iz Srbije, Balkan Idea Novi Sad, zajedno sa partnerima iz Crne Gore, Makedonije i Slovenije koji podržavaju OPENS 2019 – Omladinska prijestonica Evrope Novi Sad, Ministarstvo kulture i informisanja, Grad Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine i Povjerenik za zaštitu ravnopravnosti.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid u partnerstvu sa Fondacijom Petrović Njegoš, trinaestu godinu zaredom, raspisuje konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za dobrovoljni aktivizam.

Nagradu, koja se sastoji od dvije kategorije, dodjeljujemo svake godine, već tradicionalno trinaest godina, tokom svečanosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera - 5. decembar. Nagrade dodjeljujemo najboljima radi afirmacije vrijednosti dobrovoljnog aktivizma. Na ovaj način želimo da promovišemo pojedince, organizacije, institucije, kompanije i privredna lica, koji utiču na razvoj dobrovoljnog aktivizma i kulture volontiranja doprinoseći time razvoju cjelokupnog društva.

Pozivamo vas da NOMINUJETE pojedinca/ku, organizaciju civilnog društva, instituciju, ustanovu ili kompaniju u jednoj od kategorija godišnje nagrade za volonterizam.

Kategorije:

I - Nagrada za volontera/ku godine

II - Godišnja nagrada za volonterizam

Godišnja nagrada za volonterizam dodjeljuje se u cilju povećanja vidljivosti doprinosa razvoju koncepta i promociji vrijednosti volontiranja. Nagrada može da bude dodijeljena pojedincu/ki, organizaciji civilnog društva, kompaniji, medijskoj kući ili instituciji koji su svojim zalaganjem doprinijeli razvoju volonterizma u Crnoj Gori.

Kandidaturu za nominaciju možete podnijeti kao pojedinac/ka, ispred organizacije civilnog društva, institucije, kompanije ili medijske kuće. Kandidata (bez obzira da li je u pitanju I ili II kategorija) možete nominovati samo za jednu od kategorija.

FORMULAR ZA KANDIDATURU JE NA OVOM LINKU: Nominacija - link, možete ga popuniti direktno.

Ako vam je potreban formular u word formatu, molim vas obratite nam se mailom ili telefonom.

Prijave slati na e-mail adp.zid@gmail.com ili adresu:

ADP-Zid
Gojka Radonjića 32
p. fah 370
81000 Podgorica

sa naznakom - „Nominacija za volontersku nagradu godine“.

Rok za nominaciju 15. novembar 2019.


Više informacija možete dobiti putem telefona 020 207 130 ili mail adp.zid@gmail.com

Sa ciljem da se multiplikuje energija i kreativnost više od sedamdeset mladih lidera iz 10 država Podunavskog regiona realizovan je kreativni hab „Učinimo Evropu boljom za mlade“, u periodu od 26. do 28. juna u Evropskoj prijestonici mladih za 2019. godinu – Novom Sadu, na kome su razvijene njihove ideje i vizije bolje Evrope.

Italijanska organizacija Insieme otvorila je poziv za 2 volontera (jednog Francuza i jednog Crnogorca) koji će se pridružiti projektu od 12 meseci u Vićenci, Italija. Insieme smatra da su putevi posla sredstvo za omogućavanje ljudima da se integrišu u društvo, pokretanjem aktivnosti usmjerenih na podsticanje održivog života (recikliranje, ponovno korištenje, mobilnost, fer trgovina proizvodima, kao što se to radi upravljanjem second hand-a prodavnice, prepravljanjem predmeta i upravljanjem društvenom trakom) i participativnim pristupom.