facebook  twitter

ROUTE WB6

20 mar 2019
15469 puta


Opšti cilj projekta je promovisanje prekograničnog dugoročnog i kratkoročnog volontiranja kao alata koji će doprinijeti smanjenju socijalne i etničke distance među mladima u regionu, kao i povećanju njihove prosocijalne i evropske vrijednosti koje će dovesti do pomirenja, stabilnosti i prosperiteta u regionu WB6.

Projekat se sprovodi širom 6 zemalja Zapadnog Balkana, a konzorcijum vodi Regionalna kancelarija za saradnju mladih - RYCO u saradnji sa sljedećim organizacijama iz WB6 - Beyond Barriers iz Albanije, Mreža mladih jugoistočne Evrope (SEEYN), Lens sa Kosova, Omladinski kulturni centar Bitola, Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid i Mladi istraživači Srbije. Projektne aktivnosti započele su 1. januara 2019. godine i završiće se u decembru 2021. godine.

Opšti cilj projekta Route WB6 je da mlade ljude iz regiona WB učini pokretačima pomirenja i društvene obnove, omogućavajući im primjenu evropskih vrijednosti, iniciranje i vođenje interkulturalnog dijaloga i regionalne saradnje u pravcu društveno-ekonomskog i demokratskog razvoja.

Tri glavna rezultata projekta su:

1) Reforma volonterske politike – promovisanje povoljnog političkog okruženja za razvoj volonterstva u cilju povećanja dosega mladih koji volontiraju; ovo će doprinijeti stvaranju osnova regionalne politike o volontiranju koje će partnerske organizacije (Nacionalni volonterski servisi – NVS u WB6) koristiti kao okvir za zagovaračke napore u reformi volonterske politike u WB6.

2) Uspostavljanje Regionalnog volonterskog servisa i regionalnog volonterskog programa ROUTE WB6 – Regionalni volonterski servisi služiće kao regionalni resursni centar za volontiranje koji će prikupljati resurse i koordinisati rad svih Nacionalnih volonterskih servisa WB6 sa ciljem da: omoguće dostupnu regionalnu volontersku praksu, osiguraju regionalno zalaganje za volontersku politiku; promovišu prekogranično volontiranje za mir i pomirenje; održe regionalni program ROUTE WB6; pruže izgradnju kapaciteta OCD i mladih korisnika regionalnog programa, kao i za nadgledanje i evaluaciju regionalnih volonterskih programa.

3) Jačanje regionalnog volonterskog programa ROUTE WB6 – novo dizajnirani regionalni program će biti osnažen kroz prvu RYCO grant šemu za volontiranja predviđenu za organizacije i škole u WB6. 50 pojedinaca imaće priliku da se uključi u dugoročne razmjene, a oko 400 mladih će učestvovati u grupnim razmjenama volontera.