facebook  twitter

KORAK BLIŽE BOLJOJ EVROPI ZA MLADE

16 jul 2019
39412 puta

Sa ciljem da se multiplikuje energija i kreativnost više od sedamdeset mladih lidera iz 10 država Podunavskog regiona realizovan je kreativni hab „Učinimo Evropu boljom za mlade“, u periodu od 26. do 28. juna u Evropskoj prestonici mladih za 2019. godinu – Novom Sadu, na kome su razvijene njihove ideje i vizije bolje Evrope.

Mladi iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Slovačke, Češke, Hrvatske, Moldavije, Rumunije, Crne Gore kao i mladi iz Mađarske i predstavnici omladinskog sektora iz Srbije su razvijali 50 ideja za Evropu koje su nagrađene u okviru istoimenog konkursa. Kroz zajednički rad formirali su šest kampanja javnog zagovaranja na teme u vezi sa mobilnošću, novim tehnologijama, temama u vezi sa zaštitom životne sredine, inkluzijom kao i budućim poslovima za Evropu. Na ovim idejama mladi će zajedno sa mentorima u grupama prema tematskim cjelinama raditi do kraja 2019. godine, a period realizacije kampanja planiran je za prvu polovinu 2020. godine.

Prvi dan haba bio je posvećen upoznavanju i umrežavanju učesnika, kao i detaljnijem predstavljanju Evropske prijestonice mladih za 2019. godinu te je Stanislava Marojević upoznala mlade sa svim programima prijestonice, projektima kao i propratnim sadržajima, a kroz pitanja i diskusiju učesnici su dobili odgovor na pitanja u vezi sa svim koracima koje moraju da preduzmu kako bi baš njihov grad postao sledeća Evropska prijestonica mladih.

U naredna dva dana, kroz interaktivne radionice facilitatori, Vladan Đukanović i Božidar Dimić, su predstavili teme javnog zagovaranja i medijskih kampanja i najvažnije elemente istih. Učesnici su kroz poster sesije predstavili nagrađene ideje koje su potom tematski grupisane te uobličene uz mentorstvo i interaktivne diskusije.

Najvažniji početni korak u razvoju ideja učesnika je njihovo upoznavanje sa postojećim politikama u datoj oblasti kao i kreiranje ključne poruke, zaključeno je od strane facilitatora na kraju događaja. Kroz diskusiju, unapređivanje kao i uobličavanje ideja o tome kako Evropa može da se poveže mladi iz Podunavskog regiona se pozicioniraju kao aktivni kreatori promjena u Evropi.

Prezentacija svih ideja u okviru onlajn publikacije biće dostupna na sajtu Beogradske otvorene škole u julu mjesecu.

Projekat realizuju Beogradska otvorena škola i 9 partnerskih organizacija iz Podunavskog regiona, a podržan je od strane Evropske prestonice mladih Novi Sad (Omladinska prestonica Evrope Novi Sad - OPENS) sa ciljem da doprinese aktivnom učešću mladih u osmišljavanju i implementaciji inovativnih ideja širom Evrope. Projekat se finansira iz budžeta Ministarstva kulture i informisanja, Pokraijnskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Grada Novog Sada kako bi se ostvarili ciljevi Omladinske prijestonice Evrope 2019. #OPENS2019