facebook  twitter

  • Mladi i aktivno ucesce

    U Evropskoj povelji o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou navodi se da je učešće mladih u životu jedne Opširnije
  • Webografija

    Ovo je WEBoGrafija za Mlade. Na ovim linkovima možete pronaći sve informacije o mobilnosti mladih kao i kako to da Opširnije
  • 1
  • 2

Evropa za mlade

Izmjene u Erasmus+ Programu 2018

Evropska komisija je objavila Corrigendum/Izmjene i dopune Opšteg Erasmus+ poziva...

Erasmus+ Youth in Action - učešće zemalja zapadnog Balkana

Organizacije zemalja zapadnog Balkana mogu učestvovati u programu Erasmus +:...

EVS - mogućnost za sticanje i razvijanje znanja i vještina

Erasmus+ program je usmjeren na jačanje znanja i vještina te...

Info dan o Evropskom volonterskom servisu i Erasmus+ programu

U saradnji sa EUIC, u okviru posjeta četvrtkom organizovan je...

Sastanak predstavnika SALTO SEE RC i Kontakt tačaka za Erasmus+ Mladi u akciji zemalja zapadnog Balkana

U periodu od 6-9. marta održan je sastanka predstavnika SALTO...

Erasmus program - 30 godina postojanja u Evropi

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, stručno osposobljavanje, mlade...

EVS Akreditacija

Da bi neka organizacija poslala ili ugostila volontera/ku ili koordinisala...

PIC broj (Participant Identification Code) predstavlja jedinstveni identifikacioni broj od...