facebook  twitter

Vesna Kraljević

10 feb 2017
17508 puta

Vesna Kraljević – magistar psihologije, rođena 1987.godine u Podgorici gdje je i danas živi i radi. Zaposlena kao psiholog i Koordinator psihosocijalnih servisa u ADP-Zid. Diplomirala je 2010. godine na Odsijeku Psihologija Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Uporedo sa studijama upisuje i nakon toga nastavlja petogodišnju edukaciju za psihoterapeuta iz psihološkog pravca Transakciona analiza (jedan od najpriznatijih i najboljih psihoterapisjkih pravaca). Bila je i delegat Crnogorske asocijacije za Transakcionu analizu (MONTA ).

 

Edukaciju nastavlja i praksu upotpunjuje, pa postaje praktičar P.E.A.T. metoda i Smijeh Joga terapeut. Svoje radno iskustvo kao psiholog sticala je, pored privatne prakse, i u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju i autizmom, u osnovnoj školi, osmišljavala i sprovodila brojne psihološke radionice i Smijeh joga terapiju, organizovala seminare iz oblasti psihologije, pisala stručne tekstove za novine i portale u Crnoj Gori, a dugogodišnji je saradnik u oblasti istraživanja tržišta i javnog mnjenja. Sada u Savjetovalištu sprovodi psihološko savjetovanje i pomoć, dijagnostička testiranja i specijalizovan tretman i pomoć osobama sa problemom kockanja i članovima njihovih porodica.

Pri „ADP-Zid“ Vesna je sprovela brojne preventivne radionice na temu patološkog kockanja, osmislia i sprovela trening za vršnjačke edukatore o problemu kockanja, čest je gost u medijima kada je u pitanju tema zavisnosti od kockanja jer je jedna od rijetkih u Crnoj Gori koja je specijalizovana za ovu oblast. Pored samog sprovođenja tretmana, svojom misijom smatra i edukaciju ljudi, naročito mladih, u oblasti nehemisjkih zavisnosti.