facebook  twitter

Milan Radovanović

10 feb 2017
25473 puta

Milan Radovanović – specijalni pedagog i psihološki savjetnik, rođen je 1978. godine u Zemunu. Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2004. godine, a 2005. i školovanje za rezervne oficire Vojske Srbije na Vojnoj akademiji u Beogradu.

Iste godine je započeo rad u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu, da bi već naredne 2006. osnovao Defektološko savjetovaliste Entera (http://entera.rs/) , gdje i danas radi na poziciji direktora i terapeuta.
2011. godine stiče zvanje hipnotizera i hipnoterapueta, a iste godine stiče zvanje psihološkog savjetnika. Za njegovo ime vezuje se početak izučavanja i tretiranja internet zavisnosti na ovim prostorima, kao i primjena specijalno pedagoške metode tretmana bolesti zavisnosti i poremećaja u ponašanju.
Voditelj je kurseva i seminara namijenjenih djeci i adolescentima i njihovim roditeljima. Završio je nekoliko treninga koji imaju primjenu u psiho-socijalnom radu. Bio je stalni saradnik tribina »Ženske večeri – na koje su muškarci pozvani«. Autor je većeg broja tekstova eminentnih časopisa i čest je gost televizijskih i radio emisija koje se bave psiho i socijalno patološkim pojavama i fenomenima.
Trenutno je u edukaciji za psihoterapeuta iz Transakcione analize u okviru Srpske Asocijacije za Transakcionu Analizu gdje je bio generalni sekretar.

 

Više u ovih kategoriji... Maja Lješnjak »