facebook  twitter

Naš tim

Maja Lješnjak

04 jun 2018

 66717607 2433480230198510 2843760755067584512 n

Maja Lješnjak , diplomirana psihološkinja rođena je 1988. godine u Novom Mestu. Studije psihologije završila je 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

 Od 2015. godine radi u ADP ZID-u, bavi se prevencijom patološkog kockanja i psihološkim savjetovanjem. 

Trenutno je u procesu edukacije iz psihoterapijskog pravca Transakciona analiza u okviru Crnogorske asocijacije za Transakcionu analizu ( MONTA ) i Evropske asocijacije za Transakcionu analizu (EATA).

Milan Radovanović – specijalni pedagog i psihološki savjetnik, rođen je 1978. godine u Zemunu. Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2004. godine, a 2005. i školovanje za rezervne oficire Vojske Srbije na Vojnoj akademiji u Beogradu.