facebook  twitter

ADP-Zid: Kontakt tačka za Erasmus+ Mladi u Akciji

24 Sep 2014
4080 puta

Asocijacija za demokratski prosperitet-Zid u narednom periodu biće kontakt tačka za program Erasmus + Mladi u Akciji u Crnoj Gori. ADP-Zid je određen kao kontakt tačka od strane resursnog centra Evropske komisije SALTO SEE (https://www.salto-youth.net/rc/see/ )u sklopu programa Erasmus + za Partnerske zemlje u Susjedstvu Evropske unije.

Kao kontakt tačka ADP-Zid će imati zadatak da pruži podršku organizacijama i pojedincima koji žele da realizuju projekte vezane za rad sa mladima u okviru programa Erasmus +.

Podrška će se ogledati u informisanju zaintersovanih o programu Erasmus +, pružanju savjeta kao i obukama koje će se sprovoditi uz pomoć SALTO SEE.

Više informacija o programu Erasmus + možete naći na službenoj stranici Evropske komisije (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm).