facebook  twitter

Gradimo zdravo okruženje za građevinare – okrugli sto

01 May 2021
8920 times

Okrugli sto “Gradimo zdravo okruženje za građevinare” održan je u utorak, 27. aprila 2021. godine u Event i Trening centru – Kuća Čubranović 1630.

Događaj je posvećen primjeni mjera zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru koje doprinose sprečavanju, uklanjanju i kontroli rizika na radu, kao i ukazivanju na nove faktore rizika koji izazivaju nove povrede na radu, pojava stresa na radu i sindroma izgaranja, kao i uticaju pandemije Covid-19 na oblast građevinarstva i zaposlene.

Na okruglom stolu su govorili: Danijela Šuković, Jovana Bošković i Maja Mijović iz Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu Ministarstva ekonomskog razvoja; Zlatko Popović, inspektor rada za oblast zaštite i zdravlja na radu iz Uprave za inspekcijske poslove; Ivan Stojanović, izvršni direktor ovlašćene organizacije za poslove zaštite i zdravlja na radu Coordinator D.O.O. ; Lazar Pejović, stručno lice zaštite i zdravlja na radu kompanije Čelebić i Nađa Laković, stručno lice zaštite i zdravlja na radu ECL Karadag Danismanlik, Seamonte Group Budva.

Događaj je omogućio govornicima i učesnicima da razmijene znanja i iskustva u ovoj oblasti, kako bi svi zajedno doprinijeli stvaranju zdrave i sigurne radne sredine za sve zaposlene

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “Gradimo zdravo okruženje za građevinare”, koji realizujemo uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja CG.

 

 

Rate this item
(0 votes)