facebook  twitter

6 važnih stavki koje svaki zaposleni treba da zna u vezi lične opreme (LZO)

26 Jun 2020
8866 times

Lična zaštitna oprema je neizostavan dio bezbjednosti i zdravlja na radu, ukoliko se upotrebljava i to na ispravan način.

Opasnosti i štetnosti postoje na svakom radnom mjestu u različitom obliku, kao što su oštri djelovi predmeta, pad predmeta sa visine, hemikalije, buka, i druge. Oko 2 miliona povreda na radu sa odsustvom sa posla se dešava godišnje, a više od 25% uključuje povrede glave, očiju, šaka i stopala. Upravljanje rizicima na mjestima njihovog nastanka je najbolji način zaštite zaposlenih. U situaciji kada nije moguće zaštititi zaposlene, onda se kao važan vid zaštite koriste lična zaštitna oprema.

Šta je LZO?

Lična zaštitna oprema (LZO) jeste svaka oprema (sredstvo, uređaj, pribor, pomoćno sredstvo i sl.) koju nosi ili drži korisnik radi sopstvene zaštite od jedne ili više opasnosti po njegovo zdravlje i bezbjednost. Primjeri LZO su zaštitne rukavice, cipele, naočare, antifoni, šlemovi, kombinezoni...

Bezbjedno radno mjesto podrazumijeva postojanje instrukcija, procedura, obuka, kao i nadzor zaposlenih u cilju sprovođenja bezbjednog rada i podsticanja odgovornosti. Iako su na radnim mjestima sprovedena inženjerska rešenja i bezbjedni sistemi rada, neke opasnosti i štetnosti i dalje mogu biti prisutne i mogu izazvati oboljenja ili povrede. U cilju smanjenja rizika, u tim situacijama se koristi LZO.

Vodič za LZO

Prema statistici:

• 16% zaposlenih koji su doživjeli povredu glave je upotrebljavalo LZO za zaštitu glave
• 1% zaposlenih koji su doživjeli povredu lica je upotrebljavalo LZO za zaštitu lica
• 23% zaposlenih koji su doživjeli povredu stopala je upotrebljavalo LZO za zaštitu stopala
• 40% zaposlenih koji su doživjeli povredu oka je upotrebljavalo LZO za zaštitu oka

U skladu sa ovom statistikom neophodno je da zaposleni na radnom mjestu dobiju sledeće informacije.

Razumjeti kada je potrebno upotrebljavati LZO

LZO su poslednji vid zaštite u cilju kontrole rizika i kao takvi bi trebalo da se koriste samo onda kada nije moguće primijeniti druge mjere ili do trenutka implementacije drugih vidova zaštite. LZO treba koristiti uvijek kada je moguće smanjiti rizike po zdravlje i bezbjednost ljudi.

Određivanje odgovarajuće LZO

Tip LZO koji se koristi trebalo bi da odgovara vrsti posla koji se izvodi. Tokom određivanja tipa LZO potrebno u obzir uzeti sledeće:

- Koji su zahtjevi tog posla?
- Da li će ta LZO zaštititi radnika od rizika i da li je u skladu sa ekološkim zahtjevima radnog mjesta?
- Da li će ta LZO povećati nivo rizika prema radniku koji ih koristi ili će dodati nov rizik?
- Da li se ta LZO može podešavati u cilju udobnosti?

Izbor odgovarajuće LZO

Pri izboru odgovarajuće LZO, proces izbora mora da obuhvati zaposlenog i poslodavca. Treba izabrati kvalitetne proizvode koji su u skladu sa zahtjevima lokalne regulative koja se odnosi na LZO. Zaposleni treba da budu sigurni da LZO koju koriste treba da im odgovara u pogledu veličine, težine, udobrnosti i prema zdravstvenom stanju zaposlenog. Takođe, u slučaju da je neophodno nositi više vrsta LZO u isto vrijeme, treba biti siguran da se ta oprema može koristiti zajedno bez umanjivanja funkcije ove druge.

Pravilna upotreba LZO

Odgovornost je poslodavca da da instrukcije i obuči zaposlene za pravilnu upotrebu LZO. Ovo obuhvata razlog korišćenja LZO, kao i okolnosti u kojima treba biti korišćena, održavanje, skladištenje i ograničenja izabrane LZO. U slučaju da dođe do promjene procesa posla, potrebno je prilagoditi LZO u skladu sa novim zahtjevima.

Održavanje

Neophodno je da se LZO dobro održava. To znači da mora da bude čista i u dobrom stanju. Sva LZO se održava u skladu sa uputstvom proizvođača. To uključuje i preporučene periode zamjene i rok trajanja. Jednostavni zahtjevi održavanja mogu biti sprovedeni od strane samih zaposlenih dok specifične popravke ili zamjena djelova mora biti urađena od strane stračnjaka. Zaposleni su u obavezi da vrše provjeru LZO prije svake upotrebe i da prijave svaki nedostatak ili oštećenje poslodavcu.

Skladištenje

LZO se mora skladištiti adekvatno kada se ne koristi. Na primjer, LZO može biti skladištena na suvom i čistom mjestu u adekvatnoj ambalaži.

KLJUČNE STAVKE KOJE TREBA UPAMTITI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI

• LZO je najefektivnija kada se upotrebljava uz primjenu drugih kontrolnih zaštitnih mera;
• Odgovornost je poslodavca da svim zaposlenima obezbijedi odgovarajuća LZO bez naknade
• Izabrana LZO treba da obezbijedi adekvatnu zaštitu za koju je namijenjena;
• Odgovornost je poslodavca da zaposlene adekvatno obuči za bezbjedno korišćenje LZO;
• Odgovornost je zaposlenog da namjenski i pravilno koristi LZO i da redovno vrši njegovu provjeru;
• Odgovornost je zaposlenog da nakon upotrebe, LZO odloži u skladu sa uputstvom.

 

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)