facebook  twitter

Zdrava radna mjesta

17 Jul 2020
44668 times

Stres je drugi najčešće navođeni zdravstveni problem povezan sa radom u Evropi i vjeruje se da je, zajedno sa drugim psihosocijalnim rizicima, uzrok više od polovine (50–60 %) svih izgubljenih radnih dana. Loše psihosocijalno radno okruženje može u značajnoj mjeri negativno da utiče na zdravlje radnika.

Promocija upravljanja stresom povezanim sa radom i psihosocijalnim rizicima, i sprječavanje njihovih negativnih uticaja je važna za radnike, poslodavce i države. Djelotvornim bavljenjem psihosocijalnim rizicima uspostavlja se radno okruženje u kojem su radnici zdravi, kultura rada je pozitivnija, što kao rezultat dovodi do boljih poslovnih rezultata. Psihosocijalni rizici se javljaju na svakom radnom mjestu, ali se oni uspješno mogu procijeniti i njima se može upravljati čak i sa ograničenim resursima.

Stres povezan sa radom i psihosocijalni rizici:

• Više od polovine evropskih radnika navodi da je stres povezan sa radom česta pojava u njihovom preduzeću.

• Približno čestrdeset odsto radnika smatra da se pitanju stresa ne prilazi na dobar način u njihovom preduzeću.

• Velika je vjerovatnoća da radnici duže vrijeme odsustvuju sa posla kada pate od stresa povezanog sa radom i drugih psiholoških problema, ili se pojave na posao ali nijesu u mogućnosti da funkcionišu punim kapacitetom.

• Psihosocijalni rizici i stres povezan sa radom rezultiraju značajnim povećanjem troškova kako po organizaciju tako i po privredu države.

• Ukupni troškovi poremećaja mentalnog zdravlja u Evropi (povezanih i nepovezanih sa radom) procjenjuje se na 240 milijardi eura godišnje.

• Psihosocijalni rizici se mogu procijeniti i njima se može upravljati na isti sistematičan način kao i sa drugim rizicima po zaštitu i zdravlje na radu.

• Upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na radu se isplati - prednosti za preduzeće premašuju troškove realizacije.

 

 

Last modified on %AM, %09 %436 %2020 %11:%Sep
Rate this item
(0 votes)