facebook  twitter

Istraživanje o socio-emocionalnim vještinama

23 Sep 2021
38860 times

Asocijacija za demokratski prosperitet Zid (ADP-Zid) sprovodi istraživanje u okviru projekta "SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)" sa ciljem ispitivanja potreba mladih, stepena razvijenosti socio-emocionalnih vještina, kao i na koji način se mogu unaprijediti.

Istraživanje se sprovodi na nivou cijele Crne Gore, i njime će biti obuhvaćeno 500 mladih učesnika, od 15 do 23 godine, a svi odgovori su potpuno anonimni.

Rezultati projekta i istraživanja u okviru projekta, biće prezentovani na završnoj konferenciji u Podgorici koja će služiti za promociju socio-emocionalnih vještina.

Upitnik možete popuniti OVDJE.

Hvala!