facebook  twitter

Uspješna priča novog preduzetnika Gonzala Paloma

16 Apr 2019
9242 times

Gonzalo Palomo je doktor veterinarske medicine koji radi na organskoj poljoprivredi i organskoj proizvodnji kravljeg mlijeka. Takođe stvara mrežu profesionalaca koji služe malim i srednjim preduzećima i poljoprivrednicima, kako bi dodali vrijednost sektoru agrobiznisa.

Novi preduzetnik:                                           Preduzetnik domćin:

Gonzalo Palomo (Šanija)                                    Bruce Pearce (Velika Britanija)


Sektor aktivnosti:                                           Sektor aktivnosti:
Organski / Bio / Eko proizvodi i usluge                Organski / Bio / Eko proizvodi i usluge
(Start up)


Period razmjene: 07/2013 do 01/2014
Trajanje razmjene: 4 mjeseca

Nakon što je čuo za EYE program, Gonzalo je stupio u kontakt sa Dr. Bruce-om iz Centra za organska istraživanja (COI) i predložio mu da bude njegov domaćin. Ova organizacija je privatni istraživački i razvojni centar sa više od 20 godina iskustva.

Gonzalu je glavni cilj bio da se upozna sa opštom organizacijom dobre prakse COI-a, kao i sa načinom na koji kombinuju svoje istraživačke aktivnosti sa obukom o transferima tehnologije. Boravak u COI-u je bio odlična prilika za oba učesnika da ostvare kontakte i da se umreže sa drugim stručnjacima. Bruce je želio da iskoristi ekspertizu novog preduzetnika o proizvodnji organskog mlijeka. Gonzalo je sa svojim centrom učestvovao u promociji njihovih aktivnosti u prevođenju istraživačkih radova, kao i terenskim istraživanjima. On je u julu 2013. godine učestvovao na Konferenciji o organskim farmerima koju je organizovao Pearce i to je bila velika šansa za umrežavanje sa zainteresovanim stranama iz britanskih i svjetskih agrobiznisa.

Actyva Coop je danas stvarnost. Oni promovišu svoju aktivnost kroz radionice kreativnih videa i sastanaka.