facebook  twitter

Uspješna priča novog preduzetnika Mauricia iz Francuske

27 Mar 2019
9182 times
WRIHA je postala inovativni start up 2012. godine. Da bi komercijalizovao i distribuirao svoju medicinsku opremu, Mauricio je odlučio da učestvuje u Erasmusu za mlade preduzetnike i otišao je u Njemačku koja ima najveće evropsko tržište medicinskih uređaja.
 
Novi preduzetnik:                                                                  Preduzetnik domćin:
Mauricio Ortiz (Francuska)                                                         Benedikt Preisler  (Njemačka)
 
Sektor aktivnosti:                                                                  Sektor aktivnosti:
Zdravstvene, kozmetičke i socijalne usluge                                 Zdravstvene, kozmetičke i socijalne usluge
(Start up)                                   
 
 
Period razmjene: 09/2013 do 02/2014
Trajanje razmjene: 5 mjeseci
 
WRIHA pomaže mladoj djeci sa invaliditetom da uživaju u boljem kvalitetu života. Djeca sa motornim invaliditetom prevazilaze brojne prepreke u svom svakodnevnom životu. Jedna od njih su dosadne rehabilitacione aktivnosti koje su tako složene i specifične da na tržištu nema pravog rješenja.
 
To je slučaj sa Sarom petogodišnjim djetetom koje je rođeno sa cerebralnom paralizom. Sara ne može jasno da govori, da uhvati predmete ili da se ispravi. Potrebno joj je svakodnevno učešće u napornim fizikalnim terapijama u Centru.
 
Poboljšanje kvaliteta života djece sa invaliditetom bio je glavni razlog za pokretanje projekta WRIHA.
 
Mauricio je kolumbijski inžinjer koji je predvodio istraživanje u vezi cerebralne paralize u Bogoti 2007. godine. Kroz svoja istraživanja otkrio je da su najčešći problemi sa kojima se susreću djeca sa motoričkim invaliditetom vezana za rehabilitaciju gornjih ekstremiteta (sposobnost hvatanja). Odlučio je da koncentriše svoje napore na razvoj novih rješenja za poboljšanje života: tehnologiju osmišljenu da učini terapiju zabavnom i koja se može koristiti kod kuće. Njegova istraživanja su se pojavila u patentiranom medicinskom uređaju koji se fokusira na rehabilitaciju zglobova.
 
Na osnovu biomehaničkih i društvenih studija i korišćenja životinjskih oblika i boja, ručni uređaj je postao kreativno rješenje za pretvaranje dosadnog procesa u radosnu aktivnost. Zahvaljujući ovom boravku u inostranstvu, Mauricio je ostvario nove komercijalne odnose i prodao uređaj za rehabilitaciju ručnog zgloba gdje su djeca već iskusila poboljšanja od prvog korišćenja. Mauricio je i dalje veoma aktivan preduzetnik i upravo je pokrenuo kampanju u okviru projekta WRIHA. Ideja je da se poboljša autonomija djece sa motoričkim invaliditetom.
 
Ova kampanja, koja je organizovana od januara do februara 2016. godine, sačinjena je u partnerstvu sa "Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse".