facebook  twitter

EVS Akreditacija

11 Jan 2017
34266 times
Da bi neka organizacija poslala ili ugostila volontera/ku ili koordinisala EVS projekat mora biti akreditovana. Organizacija popunjava aplikaciju za akreditaciju - kao organizacija koja šalje volontere (SO - sending organization), organizacija-domaćin (HO - host organization) ili organizacija koja će koordinisati projekte (CO - coordinating organization). Ista organizacija može biti akreditovana za jednu, dvije ili sve tri vrste aktivnosti.
 
Popunjena aplikacija se može poslati tokom cijele godine. Proces akreditacije se sprovodi u roku od sedam sedmica nakon prijema formalno prihvatljive prijave za akreditaciju. Međutim, sve organizacije moraju imati na umu da revizije aplikacija često produžavaju sam proces na period od oko tri mjeseca!
 
U zemljama zapadnog Balkana, proces akreditacije sprovodi SALTO SEE RC zajedno sa stručnjacima koje regrutuje kao spoljne akreditore.
 
Na sledećem linku možete naći aplikaciju za akreditaciju i više informacija o procesu apliciranja https://www.salto-youth.net/rc/see/eisee/.
 
Svaka organizacija koja učestvuje u EVS projektu mora imati validnu akreditaciju u trenutku podnošenja prijedlog projekta. Zemlje zapadnog Balkana apliciraju u okviru Western Balkan Youth Window, rok za predaju projekata je 8. mart. 
 
 
 
Sve organizacije koje nameravaju da dobiju akreditaciju moraju prvo da se registruju na portalu Evropske komisije - European Commision’s Participant Portal, pruže svoje osnovne pravne i finansijske podatke i posjeduje jedinstveni PIC broj.